Telenor vil helst ikke sammenligne teleprisene

Telenor setter slett ikke pris på at Tele2 garanterer at selskapet alltid vil gi forbrukerne lavere telepriser enn Telenor. Siden Tele2 garantert vil komme best ut på Post- og teletilsynets nye prissammenligningstjeneste for telemarkedet mener Telenor at sammenligningen må inkludere andre ting enn bare priser.

Prissammenligningstjenesten skal produseres og rettes inn mot privatmarkedet. For tiden innhenter Post- og teletilsynet kommentarer fra aktører i markedet, og de to største aktørene i markedet for fastnettelefoni rettet mot privatkunder, Tele2 og Telenor er ikke helt enige om hva tjenesten skal inneholde.

For mens Tele2 gjerne vil sammenligne sine priser med Telenor sine, er Telenor slett ikke begeistret for den tanken. Årsaken ligger i Tele2s prisgaranti, der selskapet siden mai i fjor har lovet sine kunder lavere priser enn Telenors standardpriser, uansett hvor mye Telenor senker sine priser.

Telenor mener derfor at en prissammenligningstjeneste kan være misvisende, og mener at en ikke bare kan sammenligne prisene for å gi et bilde av hvordan tjenestene fungerer.

Pressetalsmann i Telenor, Steinar Ostermann, sier til digi.no at Telenor mener at en må sammenligne flere parametre enn bare pris for å gi et riktig bilde av tjenestene.

- Det er greit med prissammenligning, men vi har del konkurrenter som sier de alltid vil komme ut billigere, konstaterer Ostermann.

Ikke overraskende mener Tele2 at det i en prissammenligningstjeneste bør fokuseres på standardpriser, mens Telenor mener flere ting enn bare priser som for eksempel dekningsgrad, tjenestetilbud og andre parametre bør sammenlignes.

Telenor er også redd for at navnet Post- og teletilsynet har valgt og registrert for tjenesten, "telepriser.no" vil være misvisende for en tjeneste som vil inneholde mer enn bare prisene, og mener at "teleinformasjon.no" og "teleinfo.no" er bedre navn for en slik tjeneste. Telenor foreslår at en for eksempel kan legge et standardforbruk til grunn for en prissammenligning, der en også bør inkludere operatørenes rabatter og andre tjenester som operatørene tilbyr.

Direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, sier til digi.no at navnet på tjenesten blir "telepriser.no". Han sier at navnet er valgt med utgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre nordiske land.

- Vi kommer til å legge inn annen forbrukerrelevant informasjon enn bare prisene. Vi vil prøve å gjøre jobben litt enklere for telefonkundene, sier Jensen, som sier at en ser på tilbakemeldingene både fra Tele2 og Telenor som gode råd. Selv om Telenor går litt lenger, med blant annet å foreslå et annet navn på tjenesten, mener Jensen at dette blir gitt en konstruktiv tolkning som kan bidra til at tjenesten blir enda bedre.

"telepriser.no" legges opp til å bli en del av Post- og teletilsynets nettsted, der det er tilsynet som har redaktøransvaret og ansvaret for at prisene er sammenlignbare og kvalitetssikret. Spesifikasjonen på tjenesten lages nå av tilsynet, og EØS-anbudet på tjenesten skal være klart i november. Målet er at tjenesten skal være operativ fra 1. juli neste år, opplyser tilsynets informasjonssjef, Anne Marie Storli.

Til toppen