Telenor vil ikke betale eiendomsskatt - anker sak

Telenor anker dommen fra Romsdal herredsrett i august, der selskapet ble dømt til å betale eiendomsskatt til Nesset kommune for selskapets infrastruktur.

Telenor anker dommen fra Romsdal herredsrett i august, der selskapet ble dømt til å betale eiendomsskatt til Nesset kommune for selskapets infrastruktur.

Informasjonsdirektør i Telenor Nett, Helge Qvigstad, sier til digi.no at selskapet er uenige i rettsgrunnlaget for saken, og ønsker en prinsipiell begrunnelse i en høyere rettsinstans for saken.

Romsdal herredsrett dømte Telenor Nett i august til å betale Nesset kommune eiendomsskatt av alle anlegg i kommunen som er med på å produsere teletjenester, og ikke bare bygninger.

For 1998 utgjør skattebeløpet 38.000 kroner, men kan mangedobles dersom noen av de andre 211 kommunene som også opererer med eiendomsskatt velger å kreve det samme av Telenor.

Saken startet i 1998 da det var Telenor Nett som gikk til sak mot kommunen etter at likningsnemda i kommunen skrev ut eiendomsskatt for Telenors infrastruktureiendommer i kommunen.

Til toppen