Telenor vil ikke bøye av for Teletilsynet

Telenor vil ikke bøye av for Teletilsynet

Post- og teletilsynet vil ha ned ADSL-prisene, men helt på tampen av klagefristen hevder Telenor at tilsynet ikke har forstått noe.

Telenor eier mesteparten av telenettet i Norge og leier ut bredbåndskapasitet til de fleste av landets bredbåndsleverandører. Dette skulle ha skjedd til selvkost, men fortjenesten har vært for høy og selskapet har blitt pålagt av Post- og teletilsynet å redusere prisen med 30 prosent.

Selskapet har hatt anledning til å klage på vedtaket og det har de nå gjort. I klagen går selskapet hardt ut og hevder at vedtaket må oppheves, eventuelt omgjøres.

I brevet Telenor har sendt myndighetene er det ikke langt igjen før man anklager Post- og teletilsynet for inkompetanse.

Telenor hevder at tilsynet i sitt pålegg har "manglende hjemmelsgrunnlag i lovverket, uriktig skjønn, saksbehandlingsfeil, prisnivå i strid med ekommlovens formål, og at reguleringen er i strid med prinsipper om forholdsmessighet og forutsigbarhet".

Post- og Teletilsynet er ikke overrasket over den kraftige språkbruken Telenor bruker i klagen.

– Det er vel som forventet. De har gitt uttrykk for mer eller mindre det samme tidligere, sier Arne Litlere til digi.no.

Det nye prisnivået skal i henhold til vedtaket gjelde fra 1. juni i år, og Telenor ber i klagen om at vedtaket ikke blir iverksatt. Selskapet hevder at det blir vanskelig for dem å sette opp igjen prisen hvis de vinner, dersom de først har satt den ned.

Vedtaket ble varslet i fjor sommer. Så ble det en nasjonal høring hvor de fikk inn kommentarer fra berørte aktører. Deretter ble det en liten ekstrarunde før saken ble sendt til EFTAs overvåkingsorgan ESA like etter jul. Så kom vedtaket i februar og nå har Telenor klaget på vedtaket.

Berørte aktører har tre uker fra 13. mars på å komme med innspill på Telenors klage og Post- og Teletilsynet har to måneder på å forberede saken før Samferdselsdepartementet har ytterligere to måneder på seg. Deretter er saken ferdig, med mindre selskapet velger å ta saken inn for rettssystemet.

– Teoretisk sett kan de gå til sak, men det er lite sannsynlig, sier Litlere til digi.no.

Til toppen