Telenor vil kjempe mot kupp-forsøk

I en lang pressemelding utreder Telenor om det man mener er et ulovlig angrep på selskapets russiske investering.

I en lang pressemelding utreder Telenor om det man mener er et ulovlig angrep på selskapets russiske investering.

Telenor er gjennom sin investering i det russiske mobilselskapet Vimpelcom blitt trukket inn i en kompliserte strid med Alfa, den største eieren.

I ettermiddag sendte Telenor ut en lang pressemelding der man redegjør for den kompliserte situasjonen og hva man planlegger å gjøre.

Her er hele pressemeldingen:

Telenor tilbakeviser ulovlig angrep på mobiloperasjon i Russland

(Fornebu 13. april 2005) Telenor ASA vil kjempe i mot hva som anses om et ulovlig arrangert angrep på mobilselskapet OAO "Vimpel-Communications" (VimpelCom) i Russland, der Telenor eier 26,6 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Angrepet på VimpelCom, Ruslands neste største mobiloperatør, begynte i oktober 2004 og har hatt som mål å underminere styringen av selskapet og selskapets vedtekter. I særdeleshet er det gjort forsøk på å få endret stemmerettsreglene, slik at strategiske beslutninger, inkludert oppkjøp, ikke lenger skal skje med kvalifisert, men med simpelt flertall i styret.

Forsøket på å underminere VimpelComs styringsprinsipper startet i en lokal domstol i Russlands sørlige Krasnodar-region, om lag 1500 km fra Moskva. En aksjonær hjemmehørende i landsbyen Temruk, Victor Makarenko, som eier to vanlige aksjer i VimpelCom, gikk til søksmål 27. oktober 2004, der han ba om retten godkjenne grunnlaget for et foreslått oppkjøp fra VimpelComs side. Oppkjøpsobjektet var Ukrainas fjerde største mobiloperatør, Ukrainian Radio Systems (varemerket WellCom).

Etter at det første søksmålet ble anlagt har 25 år gamle Makarenko ikke møtt personlig i retten. Han kjøpte aksjer to dager før saksanlegg. Til nå har Makarenko satt i gang tre forskjellige saker mot VimpelCom. I sitt andre søksmål fikk Makarenko rettens medhold i den lokale domstolen i Temruk 13. februar 2005 om å suspendere bestemmelsen om kvalifisert flertall i VimpelComs vedtekter. Tirsdag denne uken bekreftet appellretten i Krasnodar denne kjennelsen.

"VimpelCom er helt klart under økende angrep," sier Telenors pressetalsmann Dag Melgaard. "Telenor har besluttet å sette alle krefter inn på å stå i mot disse ulovlige angrepene," sier Melgaard.

"Det er flere ankemuligheter igjen, som vi vil ta i bruk om nødvendig. Dette tar vi svært alvorlig. Etter vår mening finnes det ikke grunnlag i russisk lov for de rettslige kjennelser som er fattet til nå i denne saken. Vi anser heller ikke at det noe grunnlag for de krav som er satt fram," sier Melgaard.

Telenor har anmodet administrasjon og styre i VimpelCom om å samarbeide for å tilbakevise trusselen mot selskapet og undersøke hvor angrepet stammer fra. En spesialkomite oppnevnt av VimpelComs styre skal støtte administrasjonen i dette arbeidet. Teksten i Makarenkos opprinnelige krav viser at han har hatt tilgang til konfidensiell informasjon om WellCom, som bare var tilgjengelig for VimpelComs toppledelse og styre.

I russiske selskapskonflikter bruker ofte angripere, som ønsker å skjule sin identitet, anonyme minoritetsaksjeeiere som stedfortredere for å framføre sine anklager som del av en komplisert strategi for å oppnå forretningsmessige mål gjennom juridiske grep. Slike fremstøt er ikke uvanlige i lokale domstoler i Russland.

"Vi ser at vi nå er inne i et løp som følger et kjent mønster for korrupte forretningskonflikter i Russland i dag, sier Melgaard. "Men på samme måte som det finnes kjente metoder for slike angrep, finnes ekspertmetoder for slå dem tilbake. Vi vil bruke alle tilgjengelige midler, inkludert direkte appeller til styrende og politiske myndigheter for å få en slutt på disse forkastelige overgrepene."

Tirsdag kveld ble det sendt ut innkalling til nytt styremøte 21. april, etter begjæring fra styremedlemmene som representerer Alfagruppen, den andre store aksjeeieren i VimpelCom, for å drøfte et oppkjøp av WellCom. Telenor motsetter seg at dette kommer opp på dagsorden for styremøtet. "Vi mener det er uklokt å behandle denne saken under de nåværende omstendigheter," sier Dag Melgaard.

VimpelComs styreformann Jo Lunder har tidligere gått inn for å holde WellCom-saken utenfor styrets dagsorden inntil Makarenko-saken er løst og styringsprinsipper og vedtekter er trått i kraft igjen.

Telenor er overbevist om det ikke er forretningsmessig grunnlag for det foreslåtte oppkjøpet av WellCom til en anslått sum av USD 200 millioner, og at et slikt oppkjøp, om det ble vedtatt, vil være skadelig for VimpelComs askjeverdi.

I et brev til Jo Lunder datert 1. april skrev styremedlemmene som representerer Telenor at "den beregnete inntekten pr. kunde og tallet på kunder som kjøpet baserer seg på er betydelig overdrevet. Samtidig er kostnadene ved nettutbygging, markedsføring og kundeopptak sterkt underdrevet."

"Det er faktisk slik at det ikke finnes andre kjente kjøpere som nå byr på WellCom," sier Melgaard. "Vi har ikke hørt en eneste troverdig forklaring som rettferdiggjør den anslåtte prisen for å kjøpe WellCom."

"Telenor's eneste mål i denne saken er å bevare aksjonærenes verdi ved å motarbeide ulovlige angrep og gjennom det sikre fortsatte leveranser av høykvalitets tjenester til det russiske mobilmarkedet. Telenors forpliktelse som en langsiktig industriell investor i Russland og CIS står fast. Vi har i vurderingen av WellCom som investeringsobjekt dratt nytte av vår lange erfaring og industrielle ekspertise innen mobilsektoren, og vi er helt trygge på vår konklusjon om at dette ikke er en god investering. Derfor kommer vi til å gjøre vårt ytterste for å hindre en beslutning i denne saken som vi er overbevist om vil være verdiødeleggende for VimpelComs aksjonærer," sier Dag Melgaard i Telenor ASA.

Til toppen