Telenor vil kuppe Europas mobillisenser

70 mobillisenser skal tildeles de neste to årene i forbindelse med introduksjon av det nye mobilsystemet UMTS. Telenor har ambisjonerom å etablere seg på flere nye europeiske mobilmarkeder i samarbeid med lokale partnere og andre mobiloperatører.

70 mobillisenser skal tildeles de neste to årene i forbindelse med introduksjon av det nye mobilsystemet UMTS. Telenor har ambisjonerom å etablere seg på flere nye europeiske mobilmarkeder i samarbeid med lokale partnere og andre mobiloperatører.

Det bekrefter visekonsernsjef Morten Karlsen Sørby i Telenor Mobile Communications, overfor digi.no. Sørby sier at Telenor vil benytte anledningen til å etablere seg på nye markeder hvor selskapet ikke er etablert i dag.

I EU-området er Telenor på mobilsiden i dag representert i fire land; Tyskland, Irland, Østerrike og Hellas. Det er ventet at EU-nasjonene vil følge en praksis som betyr at eksisterende GSM-operatører vil få en UMTS-lisens. I tillegg er det ventet at hver nasjon vil øke antall lisenser med en eller to, noe som vil skjerpe konkurransen i de ulike mobilmarkedet. Ventelig vil over 70 UMTS-mobillisender bli tildelt de neste par årene.

Sørby sier at UMTS er dyrere å bygge ut enn GSM, og stiller andre krav til organiseringen enn dagens tradisjonelle GSM-operasjoner.

- Jeg tror dette blir så krevende, at man i dag vil se andre typer konsortier med konstellasjoner som betyr at verdikjeden deles på en annen måte.

Sørby antyder muligheten for at Telenor kan opptre som service provider, det vil si å kjøpe tilgang til et mobilnett uten å eie infrastrukturen selv. Denne utviklingen har kommet lengst i Norge og Sverige, og det kan nå virke som Telenor kan tenke seg å eksportere denne løsningen til andre europeiske markeder der dette tillates av myndighetene. Sørby tror også at samarbeidskonstellasjonene blir annerledes avhengig av hvordan markedene ser ut i dag. Selskap som Telenor konkurrerer med i enkelte land kan bli nære samarbeidspartnere i andre.

- Vi vil være en fullintegrert operatør, sier Sørby som også sier at en børsnotering av Telenor vil gjøre dette arbeidet lettere for selskapet. Attraktiviteten mot Telenor fra internasjonale aktører blir større og det vil gi selskapet større kapitaltilgang.

Men vel så viktig er det at de norske mobillisensene blir tildelt så raskt som mulig.

Til toppen