Telenor vil låne for å vokse

Telenor ønsker nå å låne inntil 30 milliarder kroner for å iverksette selskapets nye strategi.

Telenor ønsker nå å låne inntil 30 milliarder kroner for å iverksette selskapets nye strategi.

Telenor ønsker ikke å vente til høsten med å iverksette sin internasjonale strategi, som blant annet inkluderer det å etablere seg som mobilaktør i flere nye land i Europa.

Telenors finansielle rådgivere, Christiania Markets og den britiske investeringsbanken HSBC, skriver ifølge Aftenposten i et informasjonsmemorandum at man ved børsintroduksjonen kan forvente en lavere verdifastsettelse om selskapet ikke på forhånd skaper resultat som følge av sin internasjonale strategi. Derfor råder bankene Telenor allerede nå til å sette i gang med lånte penger.

Derfor vil styret i Telenor be eieren, som fremdeles vil si Samferdselsdepartementet, om fullmakt til å kunne låne inntil 30 milliarder kroner. Dette vil komme på toppen av Telenors eksisterende gjeld på 27 milliarder kroner ved siste årsskifte.

Sentralt i Telenors internasjonale strategi står mobiltelefoni og Internett. Telenor har klare ambisjoner om å etablere seg som mobilaktør i flere nye europeiske land, og søker for tiden etter nye ansatte som vil jobbe i flere av selskapets nye prosjekter. Selskapet er for tiden aktuell kandidat til mobillisenser i Tyrkia, Albania og Sør-Afrika, men sikter nå på flere av de større europeiske nasjonene.

Sentralt her står de i underkant av 100 UMTS-mobillisensene som skal tildeles i Europa det neste halvannet året. I tillegg jobber Telenor med en Internett-strategi der målet er å ekspandere til flere land, basert på oppkjøp av mindre ISP´er.

Alle slike transaksjoner må foregå med penger før Telenor selv blir børsnotert, etter planen i oktober i år. Styret ber derfor departementet samtidig om å skyte til ny egenkapital på kort varsel.

Samferdselsdepartementet krever i dag at Telenor skal ha en egenkapital på minst 42 prosent, og et låneopptak i den størrelse som styret i selskapet nå ønsker, vil redusere dette vesentlig.

Telenor anbefaler at børsintroduksjonen skjer ved en kapitalutvidelse som sikrer selskapet tilgang på ny kapital, og velger derfor en annen løsning enn det svenske næringsdepartementet planlegger for Telia, et rent statlig aksjesalg. Med en antatt verdi på Telenor på rundt 150 milliarder kroner, og om en tenker seg at kapitalutvidelsen gjelder en tredel av selskapet, vil dette tilføre selskapet i underkant av 50 milliarder kroner.

Til toppen