Telenor vil satse kraftig på tv

Opprustningen innebærer både omorganisering og mange nyansettelser.

Telenor vil satse kraftig på tv

Opprustningen innebærer både omorganisering og mange nyansettelser.

Tv-teknologien er i rivende utvikling ved at kundene får tilgang til tv-sendinger på flere måter enn før, gjennom for eksempel IP-tv, mobil tv og web tv.

– Antall tjenester som skal leveres over de forskjellige aksessene øker også. I sum medførerer dette en økt kompleksitet både for kundene og oss som leverandør av tv, forteller informasjonssjef Elisabeth Evjen i Telenor til digi.no.

Det er grunnen til at Telenor Broadcast, som i dag har 940 ansatte, skal øke staben med 30 nye hoder.

I tillegg skal det tilsettes 15 nye personer til andre forretningsområder i konsernet.

Avdelingen Technology & IS skal utvikle og drifte Telenors teknologiplattformer og kundesystemer.

– Denne satsingen er viktig for at Canal Digital skal kunne levere TV-tjenester slik folk vil ha det i fremtiden. Vi har arbeidet en stund med å finne ut hvilken kompetanse vi trenger for å håndtere fremtidens utfordringer i grensesnittet mellom kundens behov og de teknologiske mulighetene.

– Nå er tiden kommet for å sikre oss motiverte og nyskapende medarbeidere som kan bidra til at vi kan møte behovet til våre kunder, uttaler Evjen.

Telenor har cirka 10.000 ansatte i Telenor i Norge, og offentliggjorde en nedbemanningsprosess i mars, der 100 ansatte fikk tilbud om sluttpakke. Den prosessen er avsluttet nå.

Evjen legger til at satsningen til Broadcast vil i stor grad bygge på en omgjøring av eksterne og interne ressurser.

Til toppen