Telenor vil satse mer i utlandet

Telenors internasjonale investeringer på 6 milliarder kroner har nå økt i verdi til mellom 9 og 15 milliarder kroner, viser en analyse gjort av Hong Kong-banken HSBC Investment Banking.

Telenors internasjonale investeringer på 6 milliarder kroner har nå økt i verdi til mellom 9 og 15 milliarder kroner, viser en analyse gjort av Hong Kong-banken HSBC Investment Banking.

Hermansen er derfor godt fornøyd med utenlandssatsingen så langt, der mobiltelefoni, satellittdistribusjon og verdiøkende tjenester har stått i sentrum.

Driftsinntektene i Telenor International endte i 1997 på 3,5 milliarder kroner, og forretningsområdet bidro negativt til konsernet med 289 millioner kroner.

I fjor alene investerte Telenor for 3,9 milliarder kroner i utlandet, som er en kraftig økning fra 1996 og 1995, da investeringene lå på henholdsvis 1,2 og 0,7 milliarder kroner. International er det forretningsområdet der Telenor nå investerer desidert mest, over halvannen milliard mer enn i Telenor Nett-området.

- Vi vil forfølge utenlandssatsingene med ytterligere investeringer, fortalte Telenor-sjefen i forbindelse med framleggelsen av konsernets årsresultat for 1997 i Oslo torsdag.

Investeringene har i første rekke ført til en belastning på resultatet, men ikke så mye som Telenor hadde planer om. For Hermansen må bare konstatere at noen av de tunge investeringene som var planlagt tok noe lenger tid.

- Vi har vært litt optimistiske med hensyn til utbygging av nye mobillisenser, innrømmer han.

Investeringer i utlandet 1997*:

ESAT, mobil, Irland 270
OTE, mobil, Hellas 678
Viag, mobil/fast, Tyskland 559
Connect Austria, mobil 269
Telenordia, Sverige 177
Stavropol, mobil 46
Extel, mobil Kaliningrad 11
Innskudd satellittorg. 278
Satellitter 808
Satellitter, utstyr 239
annet utstyr 585
Telenor Plus: 295
Telenor Bedrift: 8
Sum 4.223

*= Urevidert og foreløpige tall. Kilde: Telenor

Til toppen