Telenor vil skape digital-TV-revolusjon

Telenor og Nethold skal samarbeide for å introdusere digital distribusjon av satellitt-TV kanaler til nordiske TV-husholdninger. Vel 500 millioner kroner skal investeres for å få folk til å bruke den nye teknologien.

Telenor og Nethold skal samarbeide for å introdusere digital distribusjon av satellitt-TV kanaler til nordiske TV-husholdninger. Vel 500 millioner kroner skal investeres for å få folk til å bruke den nye teknologien.

Telenor og NetHold har besluttet å etablere et nytt selskap som skal introdusere digital distribusjon av satellitt-TV-kanaler og tjenester til nordiske TV-husholdninger. Det nye selskapet vil samarbeide både med nordiske og internasjonale TV-kanaler for å distribuere et best mulige tilbud.

Det nye selskapet vil distribuere digitale og analoge TV-tjenester og vil være eiet med 50 prosent hver av Telenor Plus og NetHold. Selskapets hovedkontor skal ligge i Oslo.

Selskapet skal i første rekke rette fokus mot markedet for private parabolantenner i Norden. Ifølge Dagens Næringslivskal Telenor og Nethold skal tilsammen investere vel 500 millioner kroner for i introdusere digitalt distribuerte satellitt-TV-kanaler og -tjenester og å rasjonalisere eksisterende betal-TV-tjenester.

Det nye selskapet vil aktivt markedsføre både analoge og digitale TV-kanaler og tjenester i årene som kommer.

Målet for det nye selskapet er at alle de en million parabolantennene i Norden i løpet av fire år kjøper dekoderboksene som trengs for å ta inn digitale TV-signaler istedenfor dagens analoge signaler.

Markedet er i vekst og Telenor antar at det totale potensialet ligger på 3-4 millioner parabolantenner i Norden.

Telenors satellitt Thor IIa, som etter planen skytes opp i geostasjonær bane rundt jorden 22. februar, vil til fulle kunne benyttes for digital distribusjon av TV-signaler. Telenor er i dag klar markedsleder på satellittdistribuert kringasting i Norden. Hver av de 15 transponderne i Thor kan sende fem digitale TV-kanaler. Om alle satellitt-brukerne går over til digitalt mottak av TV-signaler vil altså kapasiteten ganges med fem for satellitten, som en gang i mars skal videresende 15 TV-stasjoner analogt.

- Introduksjonen av digitalt distribuerte TV-kanaler og TV-tjenester vil øke antallet tilgjengelige kanaler og stimulere til en overgang fra passiv til aktiv TV-titting. Gjennom etableringen av det nye selskapet ønsker begge parter å markere at de er i første rekke ved overgangen til digital distribusjon, sier Peter Krogh i NetHold og Gunnar Bjørkavaag i Telenor Plus.

Til toppen