Telenor vil slette data fra hemmelig overvåkning

Telenor foreslår at opplysninger som er mer enn ti år gamle i selskapets overvåkingsarkiv som kom for dagen i sommer, slettes.

Telenor foreslår at opplysninger som er mer enn ti år gamle i selskapets overvåkingsarkiv som kom for dagen i sommer, slettes.

Opplysningene kommer ifølge Dagsavisen fram i et hemmeligstemplet brev til justisminister Odd Einar Dørum. Der skriver Telenor at selskapet ikke har gjort noe direkte ulovlig ved å ta vare på de gamle protokollene.

Protokollene inneholder opplysninger om det Telenor har foretatt seg i overvåkingssaker knyttet til hvilke nummer som det er koblet avlyttingsutstyr til og i hvilket tidsrom, men ikke navn på eieren av nummeret.

Ifølge avisen oppbevares nå protokollene i en safe, og inneholder etter all sannsynlighet avlyttingsopplysninger fra så langt tilbake som 60-tallet.

- Vi visste ikke hvor lenge vi skulle beholde opplysningene, og tok for sikkerhets skyld vare på alle protokollene. Nå har vi kommet frem til at vi regelmessig sørger for å makulere alt som er eldre enn ti år, sier direktør i Telenors avdeling for sikkerhet og miljø, Jan Erik Svensson.

I brevet heter det at Telenor vil motsette seg makulering av opplysninger før det er gått fem år.

Telenor etablerte protokollene for å kunne gå tilbake til den enkelte sak og dokumentere at oppdraget var utført slik politi og påtalemyndigheten påla Telenor.

Til toppen