Telenor vil stanse mobildumping

Teleplus Access selger kontantkort til mobiltelefoner opptil 70 prosent rimeligere enn Telenor Mobil og NetCom. Begge operatørene mener imidlertid at selskapets virksomhet kan sammenlignes med tyveri. Telenor Mobil truer med å stenge mobilnettet for selskapets tjenestetilbud.

Teleplus Access selger kontantkort til mobiltelefoner opptil 70 prosent rimeligere enn Telenor Mobil og NetCom. Begge operatørene mener imidlertid at selskapets virksomhet kan sammenlignes med tyveri. Telenor Mobil truer med å stenge mobilnettet for selskapets tjenestetilbud.

Telepluss Access tilbyr blant annet kontantkort for mobiltelefoner fra Eurotel ASA, basert på et call-back system der selskapet benytter signaleringen i mobilnettet til å sette opp en samtale til mobilkunden.

Verken Telenor Mobil eller GSM-konkurrenten NetCom er spesielt glade i den lille utfordreren. Både informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth H. Gjølme og informasjonsdirektør i NetCom GSM, Per Bjørkum sier til digi.no at Telepluss nærmest stjeler tilgangen til mobilnettene for så å selge tjenestene videre til lavere priser.

Gjølme sier at selskapets egne kunder påføres kostnadene ved at Telepluss benytter signaliseringssystemet i nettet til å opprette samtaler for sine kunder i Telenor Mobils nett.

- Det kan vi ikke akseptere.

Gjølme sier at trafikken fra Telepluss sine kunder ennå ikke er så stor at dette er et problem for selskapet, men sier at selskapet planlegger nettbruken ved å styre trafikken ved hjelp av prisingen til tider på døgnet da det er mindre trafikk.

- Om Telepluss øker trafikken i nettet vårt kan dette skape et trafikkaviklingsproblem.

Tidligere denne uken klaget Telenor Mobil selskapet inn for Post og teletilsynet. Der opplyser avdelingsdirektør Jan Graff til digi.no at saken har kommet, men at tilsynet ennå ikke har rukket å sette seg inn i sakens detaljer.

I en pressemelding som Telepluss sendte ut fredag ettermiddag, skriver markedsdirektør i selskapet, Lars Martinsen at påstandene fra Telenor i TV2-nyhetene om at selskapet stjeler varer er så grove at selskapet vurderer å bringe uttalelsene inn for rettsvesenet.

Martinsen mener selskapet betaler for tilgangen.

- Forskjellen er at vi betaler til Telenor Nett, skriver han.

- Dette anser vi som et direkte overgrep fra en gammel monopolist, sier Martinsen. - Telenor Mobil oppgir som grunn for vurderingen at vi ikke har en avtale med dem. Men det er ikke så rart. Telenor Mobil har ennå ikke undertegnet avtalen vi har lagt fram for dem, slik norsk telelovgivning pålegger dem, sier Martinsen.

Han sier at Telepluss har klaget Telenor Mobil inn for Post og teletilsynet for etableringshindring ved at selskapet har trenert selskapets samtrafikkavtale som selskapet bad om i oktober i fjor. Telenor bad senere om å få vurdere saken til 15. mai.

- I min kalender er denne datoen passert. Jeg kan ikke annet enn tolke dette som trenering.

Gjølme sier til digi.no at Telepluss må betale for tilgangen til selskapets kunder og infrastruktur og ikke bare kan koble seg opp uten å ha noe avtalemessig grunnlag for den.

- Selskapet har fått et utkast til samtrafikkavtale, sier hun.

Hun mener uenigheten i hovedsak gjelder refiling via nummervisning, noe hun mener er en urimelig måte å skaffe seg tilgang til nettet på.

NetComs Per Bjørkum sier til digi.no at selskapet ikke er spesielt glade i dette konseptet, noe han i likhet med Gjølme mener er å stjele en vare for så å selge den billigere.

- Vi kjenner til dialogen Telenor har med Post og teletilsynet, og har selv vurdert denne saken noe som er avhengig av trafikken. Så langt er volumet ikke skremmende for oss, sier Bjørkum, som ikke har hørt om en tilsvarende tjeneste tidligere.

Telepluss Access målgruppe for sine billigere kontantkort for mobiltelefon er folk med dårligere råd, som ungdom og studenter, og så langt er flere tusen kort solgt og selskapet sitter med en markedsandel på under 1 prosent.

- Jeg synes Telenor Mobils oppførsel er særlig alvorlig når vi tenker på hvem de rammer. Folk med dårlig råd tynes av Telenor Mobil og når vi forsøker å gå lavere i pris stenger Telenor Mobil vår forbindelse. Jeg synes det er helt utrolig, sier Martinsen.

Til toppen