Telenor vil utsette Teletopias mobiltilknytning

Telenor Mobil ber Samferdselsdepartementet skyve på Post- og teletilsynets vedtak om å gi Teletopia tilgang til Telenor Mobils nett.

Telenor har varslet at vedtaket blir anket, men ber om at vedtaket får utsatt iverksettelse i første omgang, blant annet fordi en trenger lengre tid på å behandle saken på grunn av eksisterende ferieavvikling. Telenor benekter også at det er mulig å gi Teletopia ett tilbud på den nettilknytningen selskapet krever.

Men Telenor Mobil mener også at Post- og teletilsynets vedtak er mangelfullt. Mens PT mener Teletopias anmodning om tilgang til Telenor Mobils nett er en "rimelig anmodning", noe Telenor er pålagt å etterkomme i henhold til gjeldende regler, så er Telenor Mobil selv av den stikk motsatte mening. Selskapet lar seg representere av advokatfirmaet Hjort DA med Kristin Veierød som advokat, og hun skriver at den type tilknytning som er krevd, ikke tidligere er gjennomført i andre land.

Det var 12. juli at Post- og teletilsynet vedtok at Telenor Mobil må inngå en avtale med Teletopia som gir selskapet tilgang til Telenors mobilnett innen utgangen av august.

Teletopia framsatte første anmodning om dette i 1998. Selskapet ønsker en spesiell nettilknytning slik at selskapet skal kunne sende og motta trafikk og SMS-meldinger ved hjelp av Telenor Mobils nett. Selskapet vil plassere eget utstyr i Telenor Mobils infrastruktur og vil dermed operere mye mer uavhengig av Telenor enn andre selskap som i dag har avtaler med Telenor om kjøp av mobiltrafikk, som for eksempel Tele2 og Sense.

Telenor Mobil ber nå Post- og teletilsynets overordnede, Samferdselsdepartementet, om at vedtaket fra juli utsettes inntil klageinstansen som skal behandle klagen har gjort dette. Klageinstansen er Statens teleforvaltningsråd, som har sitt første møte i midten av august. Telenor Mobil mener at selskapets klage må behandles først, før en inngår en avtale med Teletopia.

- Dette er en prinsippsak for oss, sier assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Espen Tuman-Johnsen, til digitoday.no.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz, mener på sin side at Telenor Mobil er redd for konkurranse, og skriver i et brev til Samferdselsdepartementet 26. juli at Telenor Mobil gir et ukorrekt bilde av saken.

Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementets Post- og teleavdeling, Jørn Ringlund, sier at denne type sak må avgjøres raskt. Etter det digitoday.no forstår kommer trolig vedtaket allerede, i dag, mandag.

Her kan du lese Post- og teletilsynets opprinnelige vedtak.

Til toppen