Telenor vil utsette UMTS-utbygging

Samferdselsdepartementet vil øke konkurransen i mobilmarkedet. I sitt svarbrev snakker Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre mest om sine ønsker for å spare penger.

Det blåser en sterk konkurransevind i det norske telemarkedet om dagen. Til tross for at telemonopolet er oppløst, mener Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet, med ekspedisjonssjef Eva Hildrum i spissen, at konkurransen er for dårlig. Blant annet er mobilmarkedet i praksis delt i to mellom Telenor og NetCom.

Departementet skal derfor skrive en stortingsmelding der man foreslår forskjellige tiltak for å øke konkurransen. Denne skal legges frem i mai. I forkant har nå departementet gjennomført en høringsrunde i bransjen for å få innspill på konkurransen og hva slags tiltak bransjen ønsker seg.

Her kan du lese departementet brev og hvilke forslag de har for å øke konkurransen i mobilmarkedet.


Telenors har sendt inn et brev som har sterke "goddag mann, økseskaft"-tendenser over seg. Departementet har bedt om innspill om telekonkurranse, men Telenor åpner sitt brev og bruker halvparten av plassen til å diskutere forslag for å bremse UMTS-utbyggingen.

Brevet, undertegnet Per Mognes, direktør for regulatorisk strategi og analyse, ber om å få lov til å forskyve alle tidsfristene i sin UMTS-utbyggingsplan med 18 måneder. Telenors hovedargument er forsinkelsen av UMTS-telefonene, men selskapet trekker også frem de økonomisk tyngre tider som nå rår internasjonalt.

Telenor bruker ellers mye av sitt brev til å diskutere hvordan Broadband Mobiles UMTS-lisens skal utlyses på nytt på en rettferdig måte. Uten å skrive det direkte, sier Telenor at det ville vært meget urettferdig om en ny aktør nå fikk komme på banen med sterkt reduserte forpliktelser.

Men Telenor vil ikke gi noen forslag til hvordan en ny aktør, eller kanskje to hvis Tele2 gir opp, skal slippes inn på markedet.

Som et generelt svar på tilsynet og departementets ønsker om økt konkurranse, peker Telenor på at myndighetene nå ikke bør kullkaste totalt den politikken som hittil har vært ført. For telebransjen er en bransje for stordriftsfordeler og skapes det for mange aktører, vil ingen tjene penger, advarer Telenor.

Her kan du lese hele Telenors brev.

Tele2, som nå trues av dagbøter på inntil 400.000 kroner dagen dersom de ikke starter sin utbygging, har servert et radikalt forslag i sitt høringsnotat. Selskapet foreslår at UMTS-operatørene bygger et felles nett utenfor de norske byene for å spare penger, skriver Aftenposten.

Tele2 står i en lei klemme om dagen. Selskapet må bestemme seg for å bygge ut før Stortinget mottar forslag og kan stemme igjennom eventuelle reduksjoner i kravene.

Tele2 må med andre ord gamble på hva Stortinget vil bestemme seg for, og om det er nok til å få deres UMTS-regnestykke til å gå opp.

Til toppen