- Telenor-visvas om NMT 900

For en tid tilbake annonserte Nederlandske PTT at de vil avvikle sitt NMT-900-nett, tirsdag kom meldingen om at Telia Mobitel vil gjøre det samme og i stedet satse på GSM. Stig Herbern i vårt hjemlige Telenor Mobil, tenker derimot helt annerledes, kommenterer Arne Nåtedal i dette leserinnlegget.

"

Telenors konsesjon på NMT-nettene utløper i 2003, og i konsesjonsvilkårene ligger det krav om at Telenor må varsle sine kunder om nedleggelse minst fem år på forhånd, det vil si innen utgangen av 1998.

Herbern har søkt Samferdselsdepartementet om utsettelse av denne avgjørelsen i tre år, med den begrunnelse at utviklingen går så fort at det er umulig å planlegge så langt fram i tid som fem år. Ifølge Telenor selv vil de vente og se om satellitt-telefoni i kombinasjon med GSM i 2001 kan erstatte bakkebaserte systemer i grisgrendte strøk.

Dette er selvfølgelig bare vissvass og forsøk på trenering fra Telenors side.

Telenor har tidligere lovet dyrt og hellig at NMT-900 vil leve langt inn i neste årtusen, og har blant annet relansert nettet under varemerket "Bare Prat". NMT-900 markedsføres her som spesielt egnet for fritidsbruk og friluftsliv. Det er det selvfølgelig ikke.

Det analoge NMT-900 inneholder færre fasiliteter enn det digitale GSM, og er derfor ikke egnet til mer avansert bruk (data/fax, roaming etc). Det betyr derimot ikke at det mer avanserte GSM ikke like godt kan brukes til privat- og fritidsbruk. En kan rett og slett velge en enklere telefonmodell med færre finesser, og la være å abonnere på det en ikke trenger. I tillegg er dekningen for GSM i Norge i dag minst like god som for NMT-900. Det er derfor ingen grunn til å forsøke å innbille kundene at NMT-900 vil leve videre.

Det er ingen tvil om at NMT-900 var svært bra da tjenesten ble lansert i 1986, og Norden har hele tiden ligget i tet hva angår mobilteknologi. 2.generasjonssystemet GSM kan imidlertid by på så mange fordeler hva angår talekvalitet og tilleggstjenester at NMT-900 bør permitteres straks.

Litt ut i neste årtusen kommer også 3.generasjons mobilstandard UMTS og vil antakelig i sin tur feie GSM av banen.

Telenor prøver seg i denne saken på å omtale NMT-900 og NMT-450 under ett. Det er helt feil, da disse to nettene har vidt forskjellige fremtidsutsikter, og er antakelig et forsøk på å tåkelegge at tiden har løpt fra NMT-900. Det er flere grunner til at NMT-450 vil leve videre i mange år ennå, mens NMT-900s dager er talte:

  • NMT-450 kan skilte med den suverent beste rekkevidden, helt opptil 150 kilometer under optimale forhold og med 15W terminal. NMT-900 holder bare noen få mil, og GSM maksimalt cirka 35 kilometer. NMT-450 er derfor det eneste bakkebaserte systemet i Norge som fungerer milevis fra infrastruktur, f.eks. langt inn på Hardangervidda eller Finnmarksvidda.
  • 450 MHz-båndet er ikke truet av andre kommunikasjonsnett/anvendelser, og NMT-450 kan derfor sannsynligvis beholde dette båndet i overskuelig framtid. NMT-900 opererer som kjent i samme bånd som GSM, i praksis betyr det at hver gang Telenor Mobil og NetCom får tildelt nye frekvenser til GSM, går dette på bekostning av NMT-900. GSM er også som kjent mer spektrumeffektivt enn NMT.
  • Det er allerede satt i drift satellittbaserte systemer for kommunikasjon med håndholdt terminal (Iridium) og flere er ventet å følge (Globalstar, Inmarsat P etc). NMT-450 er allikevel ikke umiddelbart truet av disse systemene, mye på grunn av trafikkprisen, og kan derfor eksistere i mange år etter at den gjeldende konsesjonen utløper i 2003..

Hvorfor ønsker så Telenor å fortsatt holde liv i et teknisk akterutseilt og i global sammenheng proprietært system?

En av grunnene er at nettet forlengst er nedbetalt ved hjelp av skyhøye trafikkpriser krevd inn fra brukerne lenge før noen hadde hørt om teleliberalisering. Alle inntekter generert i dette nettet i dag blir derfor bortimot ren netto.

En annen grunn er at NMT-900 er en monopoltjeneste. All erfaring tilsier at av dem som bytter fra NMT til GSM, vil noen flykte til konkurrenten NetCom.

Derfor syns Telenor det er bedre å beholde disse kundene på NMT, skjermet fra konkurranse.

Men det spørs vel om ikke Telenor hadde fått beholde flere av disse kundene på sikt ved å tilby dem gratis konvertering til sitt eget GSM-nett, slik Telia vil, i stedet for å sitte og se på at de forsvinner.

Uansett hvilke krumspring Telenor prøver seg på, NMT-900 har gjort sitt, og det vil ikke vare lenge før Telenors montører kjører rundt og skrur ned NMT-900-antenner.

Arne Nåtedal, Våle

"

Til toppen