Telenor vokser med 17,5 prosent

Omsetningen i Telenor ble 6,8 milliarder kroner i første kvartal mot 5,8 milliarder kroner på samme tid i 1997. Driftsresultatet økte med 44 prosent til 774 millioner kroner, mens resultat etter skatt falt kraftig til 142 millioner kroner.

Av økningen i driftsinntekter på vel en milliard står nettbaserte tjenester for 700 millioner kroner. Gjennomførte prisendringer utgjør en reduksjon i nettbaserte inntekter på cirka 100 millioner kroner i første kvartal 1998 i forhold til tilsvarende kvartal i fjor.

Fra 1. mars 1998 er det foretatt en prisøkning med omlag 16 prosent på PSTN- og ISDN-abonnement som et ledd i rebalansering av prisstrukturene.

Katalogvirksomhet, installasjonstjenester, salg av IT-tjenester og kundeutstyr viser også positiv utvikling. Veksten i nettbasert inntekt kan henføres både til mobilkommunikasjon, satellitt og fastnettelefoni.

Vekst i antall trafikkminutter for telefoni/ISDN-generert trafikk hittil i år mot samme periode i fjor er på 22 prosent. Justert for effekt av flere virkedager i første kvartal 1998 i forhold til første kvartal 1997 utgjør veksten i antall trafikkminutter 15 prosent. Det er størst vekst i lokaltrafikk og trafikk mot mobiloperatørene, men også fjerntrafikk og trafikk mot utlandet viser vekst i antall trafikkminutter.

Internettrafikken utgjør en stadig større del av lokaltrafikken.

TABELL: Resultat første kvartal 1998. Alle tall i millioner kroner.

1998 Q1 1997 Q1
Omsetning 6.776 5.768
Driftsresultat 774 536
Resultat f. skatt 493 387
Resultat e. skatt 142 225

digi.no kommer tilbake med mer om Telenor-tallene etter at tirsdagens pressekonferanse er avsluttet.

Til toppen