Telenor vokser og tjener enda mer

Telenor vokser og tjener enda mer

Telenor og Jon Fredrik Baksaas vokser og tjener penger som aldri før, men her i Norge taper selskapet mobilkunder.

Telenor la dag morges frem ny kanon-tall som viser at selskapet fremdeles vokser sterkt på rundt over hele kloden.

Telenor økte omsetningen med hele 37 prosent i andre kvartal, opp til 22,6 milliarder kroner og og fikk et resultat før skatt på 3,9 milliarder kroner.

Baksaas trekker særlig frem GrameenPhone i Bangladesh, som har forbedret sin markedsposisjon med mer enn 30 prosent bare i andre kvartalet. Også Kyivstar i Ukraina, og DTAC i Thailand vokser veldig raskt.

Telenor har nå 96 millioner mobilkunder etter å ha skaffet seg 6 millioner nye kunder i andre kvartal.

Og selskapet ser ingen mørke skyer på himmelen, veksten kommer til fortsette videre fremover.

Telenor varsler en omrigging av sine virksomheter i Sverige. Tidligere har det blitt vedtatt å gi flere av selskapene Telenor-logo, men de har så langt operert helt frittstående.

- Vi evaluerer løpende hvordan vi kan forbedre oss. Dette kommer til syne gjennom de gode marginene i våre mobilvirksomheter og den positive kostnadsutviklingen i Fixed Norge. Som følge av oppkjøpene i Sverige omorganiserer vi virksomheten for å nå vårt mål om å bli en ledende kommunikasjonsleverandør, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding.

Men her i Norge øker konkurransen for Telenor og antallet mobilkunder faller. Antallet ble redusert med 13.000 og ved utgangen av andre kvartal 2006 var markedsandelen sunket et prosentpoeng fra forrige kvartal. til 55 prosent.

Ellers fortsetter fallet i bruken av fasttelefon, mens ADSL og IP-telefoni øker.

I løpet av kvartalet økte antall ADSL-abonnement med 16.000 til 527.000. Telenor opprettholder sin høye markedsandel for ADSL i Norge på 58 prosent

Til toppen