Telenor vurderer å bli overvåket

Telenor vil ikke innrømme det, men Tormod Hermansen kan neppe si nei til Forsvaret og Politiets overvåkningstjeneste ønske om å overvåke deres nett-trafikk.

digi.no kunne i fjor avsløre at Politiets overvåkningstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste hadde laget et system for å overvåke trafikken på deler av det norske Internettet. I samarbeid med en rekke bedrifter og offentlige institusjoner samler systemet inn trafikkdata. Målet er å avsløre både spioner og hackere som kan skade Norge.

Etter digi.nos avsløringer bekreftet Justisdepartementet systemet som offisielt heter Varslingssystem for Digital Infrastruktur" (VDI). VDI hadde status som prøveprosjekt og skulle løpe frem til 1. januar 2002. Prøveprosjektet skal nå utvides med en rekke bedrifter og offentlige instutisjoner.

Stein Vale, netskommanderende i POT, vil ikke si noe om antallet bedrifter og offentlige institusjoner som allerede er med eller som nå skal bli med.


- Vi ønsker å dekke de samfunnsviktige bedriftene, institusjonene og offentlige etatene. Dette skjer både på invitasjon fra oss og ved at de tar kontakt med oss, sier Vale til digi.no.

Det er derfor mange bedrifter det er nærliggende å tro at er med i samarbeidet eller vil bli det. Telenor er den dominerende leverandøren av telelinjer og eier av hele TV-sendenettet. Det hadde vært svært merkelig om ikke Forsvaret og POT ønsket at Telenor var med. Men Telenor er trolig redd for hva alle deres Internett-kunder vil si om de fikk mistanke til eller bekreftet at all trafikk via Telenor ble logget av POT og Forsvaret.

I fjor høst blånektet Telenor på spørsmål fra digi.no om selskapet deltok i VDI-samarbeidet. Men Vale påstår at alle som er blitt spurt, er med.

- Det er vanskeligere å si nei i disse dager med så stor fokus på sikkerhet og terror, medgir Telenors pressetalsmann Dag Melgaard til digi.no. Vi deltar foreløpig ikke i VDI, men vi vurderer saken og skal etter hvert bestemme oss etter hvert.

digi.no spør Melgård om det overhodet er mulig for Telenor å si nei, tatt i betraktning at selskapet er storleverandør til hele statsapparatet og Forsvaret samt at selskapet jo er stort sett statseid. Men dette vil ikke Melgård kommentere.

- Vi mener vi har god kontroll på sikkerhetssiden selv, sier han.

Til toppen