BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telenor vurderer økt satsing i Russland

Telenor-styret får senere denne måneden lagt på bordet et forslag om å trappe opp investeringene i Russland, der selskapet eier en fjerdedel av mobilselskapet Vimpelcom. Selskapet mottok nylig GSM 900 frekvenser for en rekke regioner, noe som vil redusere utbyggingskostnadene med mellom 30 til 50 prosent.

Frode Eriksen
7. sep. 1999 - 15:34

- Vi vurderer nå ulike alternativer, sier Magnus Dokset til digi.no. Han arbeider i stillingen som landsansvarlig for Telenor i Russland, og sier Telenor får et nytt perspektiv i VimpelCom med selskapets ferske GSM 900-frekvenser i tillegg til de gamle 1800-lisensene.

Det er mye mer lønnsomt for både Telenor og VimpelCom å bygge ut mobilnettene basert på 900-frekvenser, siden disse frekvensene når mye lenger enn 1800-frekvenser. Det betyr at basestasjonene ikke trenger å stå like tett. GSM 1800 er stort sett brukt for å øke kapasiteten i GSM-nettet i byområdene.

- Vi snakker om en reduksjon i investeringsbehovet for VimpelComs ulike lisenser på mellom 30 og 50 prosent, sier Dokset. Det er anslått at de totale kostnadene ved utbygging i de områdene det VimpelCom har fått lisenser vil beløpe seg til rundt 300 millioner dollar, eller nærmere 2,5 milliarder kroner, men beløpet varierer alt etter hvilke utbyggingsalternativ en velger.

Akkurat nå arbeides det med spørsmålet hvordan en skal organisere utbyggingen av mobiltelefoni i de nye områdene, både i forhold til organisering og økonomisk. Som en del av det arbeidet vil både Telenor og VimpelCom vurdere ulike alternativ, og et som vurderes er etablering av et eget datterselskap for utbyggingen av områdene utenfor Moskva.

Dokset vil heller ikke utelukke at andre eiere kommer inn i selskapet om denne løsningen velges. Telenor selv kjøpte negativ kontroll i VimpelCom i desember i fjor med 25 prosent av aksjene, for 1,2 milliarder kroner.

- Vi står foran en beslutning der vi beregner behovet for utbygging, sier Dokset. Så langt har VimpelCom konsentrert seg om den viktige Moskva-regionen, og han understreker at situasjonen i mobilmarkedet må være under kontroll før en tenker på å utvidelse.

- Utbyggingen i Moskva og omegn er finansiert med dagens økonomi så det er i den videre utbyggingen ut over i landet at selskapet trenger ytterligere finansiering.

- Det viktige nå er å markere vilje til ytterligere investeringer i landet med bakgrunn i tildelingen av nye mobilfrekvenser, sier han, og på spørsmål fra digi.no om tildelingen av lisenser kom til VimpelCom kom fordi en forventet ytterligere mobilinvesteringer fra dette selskapet, sier Dokset at det nok kan oppfattes slik.

Han sier at Telenor har hatt klare intensjoner om å delta som aktiv eier i VimpelCom, uansett om selskapet skulle kunne skaffe seg 900-lisensene eller ikke. VimpelCom har nå GSM 900 og 1800-lisenser for områdene rundt Moskva, Kaukasus, Volgaregionen og et større område i Sibir, som tilsvarer 100 millioner mennesker eller 65 prosent av landets innbyggere.

Dokset medgir at konkurrenten i Moskva er et hestehode foran på GSM, men så var selskapet også først ute med denne teknologien. Det er to GSM-operatører i byen, og VimpelCom er nummer to i markedet med sine 40.000 GSM-kunder. I tillegg kommer vel 130.000 kunder på et D-AMPS-nett.

VimpelCom la fram et halvårstresultst sist uke som Dokset betegner som dårlig, men han mener veksten i selskapet er god. Selskapet tapte 8,4 millioner dollar, tilsvarende et overskudd samme periode i fjor på 13,7 millioner. Kundeveksten var på 14 prosent i halvåret.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.