Telenor vurderer vedtaket

- Vi tar brevet vi har fått fra Post- og teletilsynet til etterretning, sier informasjonsdirektør i Telenor, Helge Qvigstad til digi.no.

Telenors umidelbare kommentar til vedtaket og pålegget fra Post- og teletilsynet er at en vil studere konsekvensene som pålegget får.

- Vi vil først og fremst måtte se på konsekvensene av pålegget, før en bestemmer seg for om en skal påklage vedtaket eller ikke, sier Helge Qvigstad.

Han sier at Telenor trolig vil bruke klagefristen på tre uker til den jobben. Innen 22. oktober må Telenor sende en klage på vedtaket til Statens Teleforvaltningsråd dersom selskapet er uenig i saken.

Quigstad sier at dersom Telenor skal måtte ta imot en strøm av endringer på telefonabonnement, så må det konstrueres et system som kan overta for dagens manuelle prosesser. - Det vil ta tid og mer tid enn vi så langt har fått. Trolig vil et slikt system ikke kunne være klart før til våren.

Til toppen