Telenoransatte krever en månedslønn i bonus

Telenor tjener penger som aldri før. Nå vil også ansatte ha sin del av kaka.

Tredje kvartalstallstall hos Telenor viser et overskudd før skatt på 15,8 milliarder kroner, mot et tilsvarende overskudd på 9,9 milliarder kroner samme periode i fjor. Det er en økning på 50 prosent.

Både Telenors toppsjef Jon Fredrik Baksaas og styreleder Thorleif Enger tjener svært godt på de gode tidene, og begge skal ha opsjonsavtaler i 30 til 40 millionerklassen.

Men nå vil også ansatte ha sin del av kaka. Konserntillitsvalgt Harald Stavn mener at den økonomiske utviklingen skal være et gode for alle. På dagens styremøte vil han kreve en månedslønn ekstra til alle ansatte, skriver Aftenposten.

Går forslaget igjennom, kan 11 000 Telenor-ansatte se fram til en engangsutbetaling. Dette vil i første omgang kun gjelde Norges-ansatte.

Men Harald Stavn ønsker også at ledelsen skal utforme en bonusordning for de ansatte i resten av verden.

Ansatte har tidligere krevd to ukeslønninger som bonus, men etter at Baksaas tok ut opsjoner med en gevinst på 12,5 millioner på vårparten i år, er kravet nå doblet.

Til toppen