Telenordia gir tilbake radiolisens

Telenordia Access AB vil likevel ikke ha lisensen for kapasitetsøkende radiooverføring, LMDS. Selskapet ble tildelt lisensen av det svenske Post- og teletilsynet så sent som i desember.

Telenordia Access AB vil likevel ikke ha lisensen for kapasitetsøkende radiooverføring, LMDS. Selskapet ble tildelt lisensen av det svenske Post- og teletilsynet så sent som i desember.

Ifølge en pressemelding fra Telenordia er det "endrede forutsetninger" som gjør at selskapet likevel ikke vil benytte lisensen.

- En medvirkende årsak er at det fremdeles råder uklarhet rundt Telias prissetting for tilgang til aksessnettet, sier David Troëng, administrerende direktør i Telenordia Access AB.

Telenordia Access eies 50 prosent av Telenordia AB mens den andre halvparten eies av BT Ignite. Da Telenordia Access søkte LMDS-lisensen var selskapet et datterselskap til Telenordia AB, som da var fifty/fifty-eid av norske Telenor og British Telecom. I dag er Telenordia AB et heleid Telenor-selskap, mens BT Ignite eies av British Telecom.

LMDS-teknologien innebærer at man benytter radioteknikk i stedet for kabel eller fiber for overføring av kapasitetskrevende tale- og dataoverføringer.

Til toppen