Telenorpartner øker på mobil

Telenors telepartner i Tyskland og Østerrike, det tyske energikonsernet Viag, kjøper seg opp i det østerriske mobilselskapet Connect Austria. Sammen med Telenor kontrollerer de to selskapene over 50 prosent av selskapet.

Telenors telepartner i Tyskland og Østerrike, det tyske energikonsernet Viag, kjøper seg opp i det østerriske mobilselskapet Connect Austria. Sammen med Telenor kontrollerer de to selskapene over 50 prosent av selskapet.

Viag Interkom kjøper seg opp til 36,34 prosent, etter å ha kjøpt opp 12,11 prosent av aksjene som eies av det østerriske finansselskapet Constantia. Det sier en talsmann for Connect Austria, til Dow Jones Newswires.

Salget må godkjennes av de østerriske telemyndighetene før det kan gjennomføres.

Dette kommer dagen etter at britiske Orange trekker seg ut av selskapet og de eksisterende aksjonærene, som blant annet består av Telenor og Tele Danmark ventes å overta selskapets aksjer (17,45 prosent). Disse blir så fordelt med utgangspunkt i hva de allerede eier.

Orange trekker seg ut etter at Mannesmann kjøpte britiske Orange i fjor høst, siden Mannesmann allerede er storeier i et av de to andre mobilselskapene i Østerrike.

Regiondirektør i Telenor, Knut Digerud, sier til digi.no at det er EU som har drevet fram denne prosessen, og at Connect-eierne i realiteten bare må bli enige om prisen på selskapet før aksjefordelingen skjer formelt.

- Telenor har en ganske god posisjon i landet, også fordi selskapet sammen med Viag Interkom har aksjemajoriteten i selskapet. Utviklingen i selskapet har vært bra og fornuftig etter lanseringen for snart to år siden. Men det er viktig med stabilitet på eiersiden og ingen av partene er tjent med at saken trekker ut, sier Knut Digerud.

Om aksjonærene fordeler Orange aksjene etter dagens størrelse, blir aksjefordelingen i Connect Austria som følger: Viag Interkom 36,34 prosent, Tele Danmark 18,17 prosent, Telenor 21,14 prosent og østerriske RHI Telekom 24,35 prosent.

Til toppen