Telenors 3G bedre i Sverige enn i Norge

Telenors 3G dekker nå mesteparten av Sør-Sverige, men bare spredte flekker i Norge.

Telenors 3G dekker nå mesteparten av Sør-Sverige, men bare spredte flekker i Norge.

På presentasjonen av Telenors kjøp av Vodafone Sverige fulgte det med et kart som viser dekningen til Vodafones 3G-nett i Sverige.

Kartet viser et påkostet nett, som har kostet rundt 3,5 milliarder å bygge. Nesten hver krik og krok i det sørlige Sverige ser ut til å ha tilgang til 3G.

Sammenligner man dette med Telenors dekningskart for Norge, blir kontrasten stor.

På oversiktskartet over hele Norge må man kikke nærmere på kartet for i det hele tatt å se noen grønne flekker, selv om man velger å vise dekning både i bil og utendørs.

Den grønne fargen symboliserer et område med 3G-dekning:

– Det er helt reelt at de har kommet lenger med UMTS-utbyggingen. Nettet var en av de tingene som gjorde kjøpet interessant, sier Pål Kvalheim i Telenor.

Esben Tuman Johnsen i Telenor har jobbet mye med mobil, og kjenner til hvordan dekningskartet ser ut.

– Kartet vårt på nettet er i overkant ærlig, det ser ikke ut som det er noe på oversiktskartet. Det har strenge krav til signalstyrke, sier han.

Både Johnsen og Kvalheim påpeker at Telenors strategi er å dekke store områder med Edge, som også gir tilgang på mange mobile datatjenester, og dekke områdene der folk bor med UMTS, også kalt 3G.

– Vi vil ha oppgradert hele det eksisterende nettet med Edge i januar neste år, sier Johnsen.

Dette betyr at man får Edge praktisk talt alle steder der det er GSM-dekning.

Likevel er det klart at det først og fremst er konsesjonskravene som utgjør den største forskjellen mellom utbyggingen i Norge og Sverige.

For å få lisens i Sverige måtte operatørene rett og slett love langt mer enn man måtte for å få lisens i Norge.

– I Norge skal vi i mars 2007 ha dekning i alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere, sier Johnsen.

Etter dette har ikke Telenor flere krav på seg, men Johnsen understreker at de vil fortsette utbyggingen der det er grunnlag for det.

Dette er langt fra så strengt som i Sverige. Vodafone har 5.000 basestasjoner i virksomhet. Utenfor byene bygger de ut sammen med Tre AB, og de to har ifølge nyteknik.se 3.500 basestasjoner igjen å bygge ut. Kravene skal nå være redusert slik at de slipper unna 850 basestasjoner billigere.

Hver basestasjon skal koste mellom 1 og 1,5 millioner svenske kroner å bygge ut. Regner man med at Telenor må ta halve regningen for utbygging av 2650 nye basestasjoner til gjennomsnittspris på 1,25 millioner, blir totalregningen på omtrent 1,65 milliarder svenske kroner.

Telenors Edge-dekning kan sjekkes her. Åpningsbildet viser GSM-dekning, som fra januar vil være ganske likt dekningen med Edge, med unntak av områder langt fra land og inne i tunneler.

Til toppen