Telenors barneporno-filter tas i bruk i Sverige

Den svenske Rikskriminalpolisen tok tirsdag i bruk Telenors barnepornofilter på Internett. Filteret skal hindre tilgang til Internett-sider som tilbyr materiale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Telenor lanserte et lignende filter i samarbeid med Nye Kripos i Norge i september i fjor. Som i Norge, vil den svenske løsningen basere seg på at Telenor AB har ansvar for den tekniske løsningen, mens Rikskriminalpolisens gruppe mot seksuelle overgrep og barnepornografi står for oppdatering av filteret.

- Vi har svært positive erfaringer med barnepornofilteret i Norge, hvor vi har et velfungerende og effektivt samarbeid med politiet. Derfor er det gledelig at vi kan bidra med det samme i Sverige for å motvirke ytterligere spredning av barnepornografi på Internett, sier Moniqa Løfstedt, informasjonssjef i Telenor AB.

- Dette er et rent kriminalitetsforebyggende tiltak. Med filteret kan vi hindre et stort antall besøkere på sider med barnepornografisk materiale, men også beskytte brukere av Internett mot uforvarende å havne på slike sider. Gjennom et samarbeid mellom ulike disipliner i samfunnet kan vi forebygge kriminalitet mer effektivt, sier Peter Björk , kriminalinspektør hos Rikskriminalpolisen.

Det svenske barnepornofilteret tas i bruk i dag, 17. mai, og vil virke for alle Telenors Internettkunder i Sverige, samt gjennom videresalg til operatørene Glocalnet, Spray och Bredbandsbolaget. Barnepornofilteret installeres uten kostnader for kundene. Telenor blir dermed den første svenske telekom-operatøren som tilbyr et slikt filter mot barnepornografi.

-Vi vet at flere Internettleverandører er på vei til å innføre et liknende system, og ønsker velkommen et samarbeid om dette i bransjen. I takt med at andre leverandører nasjonalt og internasjonalt innfører liknende løsninger, kan vi sammen utgjøre et kraftfullt hinder for kommersielle distributører av barnepornografi, sier informasjonssjef Moniqa Løfstedt i Telenor.

Det svenske politiet skal løpende informere Telenor via en database hvilke Internettsider som bryter svensk lov. Telenor vil da gjennom filteret sperre trafikken til de forbudte Internettadressene. En bruker som forsøker å besøke sider som omfattes av filteret, dirigeres i stedet til en side med informasjon om filteret.

Til toppen