Telenors børsnotering kan bli utsatt

Børsnoteringen av Telenor kan bli utsatt fordi det ikke er avklart hvorvidt den nye IT-statsråd Grete Knudsen eller samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsen skal gi klarsignalet for børsnoteringen.

Børsnoteringen av Telenor kan bli utsatt fordi det ikke er avklart hvorvidt den nye IT-statsråd Grete Knudsen eller samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsen skal gi klarsignalet for børsnoteringen.

Knudsen sier til dagens utgave av Aftenposten at avklaringen om flyttingen av Telenor fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og Handelsdepartementet skjer i løpet av få uker. Hun er derimot ikke like klar på om Tormod Hermansen i løpet av året skal få lede et børsnotert selskap.

- Vi får se på det, sier hun, og kan dermed ikke love at Telenor blir børsnotert i år.

Hun vil nå sette fart i arbeidet med å sikre alle tilgang til bredbåndsnett, og hun planlegger å redegjøre for regjeringens politikk på dette området før sommeren.

- Å sikre alle tilgang til avanserte IT-tjenester er utrolig viktig for næringsutviklingen over hele landet. Denne saken skal ikke bli forsinket av regjeringsskiftet, sier Knudsen til avisen.

Hun mener i motsetning til tidligere kommunalstatsråd Odd Roger Enoksen at staten ikke bør bruke mange penger på å bygge ut infrastruktur, som hun mener like gjerne kan bygges av private selskap.

- Det offentlige får trå til der det ikke er nok, sier hun.

Knudsen mener Norge har en god mulighet til å bli en betydelig IT-nasjon.

Til toppen