Telenors eldste mobilprosjekt

Et av Øst-Europas mest utviklede mobilmarked med to av de seks største selskapene i denne delen av Europa. Begge har knivet om mobilmarkedet siden 1994.

Et av Øst-Europas mest utviklede mobilmarked med to av de seks største selskapene i denne delen av Europa. Begge har knivet om mobilmarkedet siden 1994.

Det tidligere statlige teleselskapet Matav driver mobiltelefoni gjennom datterselskapene Westel og startet GSM-operasjonene samtidig med Pannon GSM. Westel er markedsleder på GSM 900 og eies via Matav i hovedsak av Deutsche Telekom og Ameritech. De to selskapene har via sitt felleseide selskap MagyarCom kjøpt tilsammen 67,36 prosent av selskapet, hvorav Ameritechs andel er 29,8 prosent. Resten av aksjene er spredt på flere eiere, og selskapet er notert på NYSE.

Pannon ble etablert i 1993 som et nordisk-nederlandsk-ungarsk mobilkonsortium med Telenor, Telia, Tele Danmark, Sonera og KNP foruten lokale eiere. Etter at blant annet Telia og flere lokale eiere har solgt seg helt ut og Tele Danmark har solgt seg betydelig ned, eier Sonera sammen med Telenor og KNP vel 94 prosent av selskapet, hvorav Telenors andel er 25,8 prosent.

De to GSM-operatørene har nesten delt markedet mellom seg med Westel i overkant av 55 prosent, mot Pannons 44 prosent. Nyetablerte Vodafone har skaffet seg en markedsandel på vel 1 prosent. Ingen av operatørene opplyser hvor stor del kontantkort utgjør av kundemassen.

Ungarn Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Westel 03.94 842.000 54 % 55 %
Pannon GSM 03.94 669.000 59 % 44 %
Vodafone 11.99 20.000 1 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen