Telenors forskningspris til svensk pioner

Telenors nordiske forskningspris på 250.000 kroner er tildelt Professor Claes Wohlin ved Blekinge Tekniska Högskola i Sverige. Han får prisen for sin forskning innen kvalitet og effektiv utvikling av programvaresystemer (software engineering) der han er rangert som en av de fremste i internasjonal sammenheng.

Telenors konserndirektør Morten Karlsen Sørby foresto prisutdelingen under et forskningsseminar på Fornebu tirsdag. Utdelingen av Telenors Forskningspris inngår i Telenor-dagene 2004 som nå pågår ved Telenors hovedkontor på Fornebu.

Hvert år velger Telenor, i samråd med den internasjonalt sammensatte juryen, et eget tema for forskningsprisen. Temaet i 2004 er "Avansert programvare for å skape eller forbedre kommunikasjonstjenester".

Programvare er et stort og komplekst fagfelt, og juryen har hatt en krevende oppgave med å veie prestasjoner fra svært ulike områder. I begrunnelse for tildelingen heter det: "Årets vinner har i løpet av kort tid etablert seg helt i front innen sitt område, som dreier seg om kvalitet og effektiv utvikling av programvaresystemer, på engelsk kalt "Software Engineering". Dette feltet favner både forskning og industriell praksis innen utviklingsmetoder, arkitektur og strukturering av programvare, prosjektstyring og kvalitet. Det overordnede målet er å utvikle programvare med riktig funksjonalitet, kvalitet og ytelse - til riktig tid og kostnad."

Professor Claes Wohlin tok doktorgrad i 1991 og har siden produsert en imponerende mengde vitenskapelige publikasjoner, samtidig som han har hatt nært samarbeid med industrien om anvendelser og problemstillinger. I tillegg har han bygd opp sterke forskningsgrupper både ved Universitetet i Lund og den tekniske høgskolen i Blekinge. Vinneren har vært en pioner i nordisk sammenheng, og har i tillegg blitt rangert som en av de fremste utøverne innen sitt fag i verdensmålestokk. Som spesialitet har han utviklet metoder for å teste kvalitet og sertifisere programvare.

Berit Svendsen, juryformann og konserndirektør for teknologi i Telenor, uttaler i forbindelse med årets prisutdeling: "Gjennom Forskningsprisen er Telenor glad for å kunne bidra til å synliggjøre og belønne noe av det enormt viktige arbeidet som gjøres for å skape ny, verdifull kunnskap i Norden. Årets tildeling er igjen et eksempel på at forskning har stor økonomisk betydning både for samfunnet og bedrifter. I Telenor bruker vi millardbeløp på store programvaresystemer. Professor Claes Wohlin har gjennom sitt arbeid gitt viktige bidrag til at vi får det vi har betalt for, og at kundene får løsninger som holder god kvalitet."

Den internasjonalt sammensatte juryen består av:

Konserndirektør teknologi Telenor, Berit Svendsen (leder)

Professor Peter T. Kirstein, University College London

Ekonomie Dr. Erik Bohlin, Chalmers Tekniska Høgskola, Gøteborg

Dosent Mads Christoffersen, Danmarks Tekniske Universitet

Professor Gunnar Stette, NTNU i Trondheim

Professor Olli Martikainen, Universitetet i Oulu, Finland

Til toppen