Telenors greske gullgruve

For litt over 3 år siden kjøpte Telenor 30 prosent av det greske mobilselskapet Cosmote for 700 millioner kroner. Når Cosmote børsnoteres senere denne måneden kan Telenors aksjepost være verdt mellom 6 og 8 milliarder kroner.

For litt over 3 år siden kjøpte Telenor 30 prosent av det greske mobilselskapet Cosmote for 700 millioner kroner. Når Cosmote børsnoteres senere denne måneden kan Telenors aksjepost være verdt mellom 6 og 8 milliarder kroner.

Kort fortalt er Telenors investering i Cosmote en gullgruve, bare slått av en tilsvarende investering i det irske mobilselskapet ESAT Digifone. Siden lanseringen våren 1998 har de to eierne av Cosmote, det statlige teleselskapet OTE og Telenor kunnet se på en utvikling som knapt har sitt sidestykke i Europa.

Fra å være den tredje GSM-aktøren i markedet har Cosmote opplevd en eksplosjonsartet vekst og passerte i vår Stet Hellas som landets nest største mobilselskap. Nå puster selskapet det Vodafone-eide Panafon i nakken, både i kundetall og i børsverdi.

Før børsintroduksjonen av mobilselskapet i slutten av september beregner analytikere ifølge Dow Jones Newswires at verdien på selskapet vil ligge mellom 3 og 3,85 milliarder dollar, eller mellom 27,9 og 35,8 milliarder kroner.

Ettersom Telenor etter investeringen i 1997 har vært nødt til å sluttføre et forlik som resulterte i at 26,6 prosent av Telenors aksjer ble solgt til S&A Telecom Cyprus Ltd. og Vissilis Sarantits, sitter selskapet tilbake med 22 prosent av aksjebeholdningen.

Likevel er investeringen som Telenor har foretatt i Hellas gullkantet, og basert på antatt emisjonskurs vil selskapets verdier i Cosmote ligge på mellom 6 og 8 milliarder kroner. Endelig svar kommer 25. september da IPO-kursen settes.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Mobile Communications, Dag Vangsnes sier at selskapet har hatt en pen avkastning på virksomheten i Hellas. Etter rask hoderegning og sammenligning med to av Telenors mest verdifulle aksjeposter, henholdsvis i Esat Digifone og Viag Interkom, der Telenor investerte henholdsvis 0,9 og 4 milliarder kroner, og sitter i dag med verdier anslått til 11,5 og 12/13 milliarder kroner, vil Cosmote-investeringen ende på andreplass, avhengig av verdien ved børsintroduksjonen.

- Ikke verst, sier Vangsnes, men vil heller ikke si mer om hva slags verdi Telenor regner med selskapet ender på.

Han vil heller ikke si noe om Telenor har bestemt seg for om en vil selge eller kjøpe aksjer ved børsintroduksjonen eller om en skal sitte med de aksjene en har. Vangsnes avviser imidlertid ikke digitodays antydninger om at Telenor neppe vil sitte som eier med bare en liten eierandel i et selskap.

I et intervju med Dow Jones Newswires, sier Cosmotesjef Evangelos Martigopoulos at selskapets motto er å bli den ledende trådløse operatør i Hellas, uansett hva det måtte koste.

Han sier selskapet ikke vil gå i den samme fella som Turkcell og Telia har gått i ved sine børsintroduksjoner der prisen på aksjen ble satt alt for høy og verdiene har falt.

De to eierne vil tilsammen tilby 48,75 millioner aksjer i selskapet, og vil muligens også selge seg noe ned til anslagsvis 60 og 20 prosent av selskapet for henholdsvis OTE og Telenor.

Cosmote har i løpet av to og et halvt år vokst fra null til å passere Set Hellas som landets andre største mobilselskap med en markedsandel på 31 prosent. Nå utfordrer selskapet markedsleder Panafon. Selskapets børsverdi er drøye 5 milliarder dollar, mens prisspennet analytikere tror Cosmote vil ende på er mellom 3 og 3,85 milliarder dollar. Om interessen for Cosmoteaksjen er like stor som selskapets mobiltjenester kan imidlertis IPOen lett bli fulltegnet og prisen og derigjennom Telenors verdier øke.

Om mulighetene for at de greske myndighetene tildeler et fjerde selskap frekvenser for å drive mobiltelefoni i Hellas i forbindelse med UMTS-tildeling, sier Martigopoulos at markedet allerede er fordelt mellom aktørene. - En ny aktør levnes ikke mange sjanser, sier han.

Til toppen