Telenors gullgruve i Irland

Investeringen Telenor har gjort i det irske mobilselskapet Esat Digifone på 500 millioner kroner har nesten tidoblet verdien fra august 1997 til februar 1998. Selskapet vokser i rakettfart og har allerede halvparten av Irlands GSM-kunder.

Investeringen Telenor har gjort i det irske mobilselskapet Esat Digifone på 500 millioner kroner har nesten tidoblet verdien fra august 1997 til februar 1998. Selskapet vokser i rakettfart og har allerede halvparten av Irlands GSM-kunder.

Både i august 1997 og nå er det det irske investeringsselskapet International Investment and Underwriting Ltd. (IIU) som selger seg ut av mobilselskapet. Gevinsten selskapet oppnår er nærmest eventyrlig. IIU solgte ut fem prosent til hver av de to største eierne i Esat Digifone, det irske teleselskapet Esat Telecom og Telenor International i august 1997 for 32 millioner amerikanske dollar.

Nå ønsker IIU å selge seg ytterligere ned, og kvitter seg med ni prosent av eierandelen på ti prosent. Kjøper er Esat Telecom og Telenor International, melder selskapet i en børsmelding. Esat Telecom betaler 57 millioner dollar for sin halvdel av aksjene, Telenor International likeså, noe som bekrefter sterk vekst i prisen på det irske mobilselskapet fra august 1997 da en lignende aksjepost ble solgt av det samme selskapet.

Om disse to handlene legges til grunn for vurderingen av Esat Digifones utvikling ligger verdien på selskapet på rundt 1200 millioner dollar, eller over ni milliarder kroner.

Irland er blitt en gullgruve for Telenor

Telenors andel av selskapets verdi blir 49,5 prosent, gitt at en handel gjennomføres og Telenor kjøper halvparten av aksjene, noe som tilsier at investeringen på 500 millioner kroner er verdt nærmere 5 milliarder kroner. Telenor vil når kjøpet av IIU-aksjer er gjennomført ha kjøpt aksjer i selskapet for 89 millioner dollar, og ha økt eierandelen fra 40 til 49,5 prosent.

IIU beholder en aksjepost i Esat Digifone på 1 prosent.

Telenors landansvarlig i Irland, Leiv Svenning, sier til digi.no at eksterne vurderinger gjort på selskapet tyder på en verdi på rundt 900-1000 millioner dollar.

Han opplyser at et salg krever diverse myndigheters godkjennelse før det kan gjennomføres, men regner med at selve salget skjer i slutten av måneden.

- Esat Digifone er et av de raskest voksende selskapene Telenor har vært involvert i. Vi opplever et kundeopptak over all forventning og gode økonomiske resultat.

Selskapet har vel 50 prosent av det Irske GSM-markedet, som består av vel 1 million mobilbrukere (hvorav halvparten på analoge nett) etter at nettet ble åpnet i mars 1997.

Om det at både Telenor og Telia er engasjert i Irland sier Svenning at Telenors engasjement er industrielt rettet, mens Telias eierandel på 8 prosent i det delstatlige teleselskapet Telecom Eireann er av mer finansiell art i samarbeid med nederlandske KNP. Telia får en exit-mulighet fra teleselskapet i juni ved børsnoteringen til det irske teleselskapet. Telecom Eireann eier Esat Digifones hovedkonkurrent på mobilmarkedet, mobilselskapet Eircell.

Esat Digifones to hovedeiere har hver sin strategi for selskapets fremtid. Mens Telenor ønsker å utvikle mobilselskapet som et selvstendig selskap, har Esat Telecom et større ønske om at mobilselskapet blir en del av et større teleselskap. Svenning sier til digi.no at dette foreløpig ikke er et stort spørsmål; selskapene er enige i den utviklingen Esat Digifone er i nå.

Administrerende direktør i Telenor International, Arve Johansen, sier til digi.no at Telenors innbetalinger fortsetter i henhold til planen, og at de samlede investeringene i Esat Digifone kommer opp i 500 millioner kroner totalt sett. Johansen er godt fornøyd med utviklingen i Irland, men regner ikke med en drift i balanse før til neste år.

Til toppen