Telenors IT-stab står foran store kutt

Telenor skal dramatisk redusere antallet på sine 4500 servere. IT-ansatte i Telenor bør bli nervøse, for det er kutt i staben som gir de største besparelsene.

Telenor skal dramatisk redusere antallet på sine 4500 servere. IT-ansatte i Telenor bør bli nervøse, for det er kutt i staben som gir de største besparelsene.

Telenor forteller nå at selskapet sitter på hele 4500 servere, et antall selskapet ønsker å redusere dramatisk. Årsaken er enkel: Et mindre antall større servere er billigere å eie og drifte.

Telenor er sent ute med sine planer om såkalt server-konsolidering. I april i fjor fortalte 60 prosent av teleselskapene analysebyrået Gartner intervjuet at de allerede hadde konsolidert eller planla en slik prosess.

Trenden mot færre servere skjøt fart allerede i 1997, forteller Gartner. Analyseselskapet har derfor skrevet en lang rekke rapporter om server-opprydding, basert på erfaringer deres kunder har gjort. digi.no har gjennomgått en rekke av Gartners analyser om disse erfaringene og har silt ut de viktigste som typisk gjelder store selskaper som Telenor.

Totalt sett peker Gartner på at konsolidering

gir en lang rekke fordeler. Du kan redusere

behovet for lokaler, antall fysiske bokser,

antallet leverandører og telelinjer som

forbinder serverne.

Den totale kostnaden i maskinvare kan ofte

reduseres kraftig da mange mindre servere

bare bruker en brøkdel av sine ressurser,

men er dimensjonert for topper. Kjøper man

færre og større servere, er det mye enklere

å justere behovene, sier Gartner.

Men det er et område som skiller seg
ut med enorme besparelser. IT-
ansatte i Telenor har all grunn til å
frykte stillingskutt, for Gartner forteller
at 70 prosent av besparelsene i
konsolideringsprosjekter kommer
fra kutt i IT-staben.

Farene ved omfattende
server-konsolidering,
ifølge Gartner:
 • Manglende deltakelse fra ledelsen
 • Prosjektledere må gjøre jobben på deltid
 • Maktkamp mellom avdelinger utvanner gevinster
 • Fare for brudd under overganger
 • For lite hjelpeappart under overgang
 • Ikke nok båndbredde til sentrale servere
 • Erfarne og nødvendige IT-folk blir sparket
 • Usikkerhet om programvare-besparelser
 • "Alle egg fordeles på noen få kurver"
 • Mye konsoliderings-teknologi er ikke moden
 • Økt tidsforbruk på backup

Likevel oppgir ikke store selskaper besparelser som viktigste motivasjon for sin server-opprydding - det er ønske om større sikkerhet og ytelse som driver prosjektene. Ved å sette opp større servere som er koblet sammen, kan du lage sikrere løsninger med høyere oppetid som deler på jobbene. Alternativet er småservere som ikke bli passet på skikkelig, noe som ofte gir nedetid og sikkerhetshull.

Her er Gartners generelle råd til store selskaper som Telenor:

Konsolidering kan gjøres på tre måter: Det enkleste er å redusere antall forskjellige konfigurasjoner. Det neste er å samle alle servere på færre steder og det siste er å faktisk redusere antall servere. Det siste er det mest lønnsomme, men også det mest kompliserte og risikable.

Man kan også spare store penger på programvarelisenser, særlig i Windows-verdenen der lisenser ofte er priset per maskin og ikke per bruker. Om det er mulig å bruk Linux er også en viktig beslutning da dette operativsystemet er gratis og tilbyr mye gratis programvare.

Av de europeiske teleselskapene Gartner har snakket med, har rundt seks av fire som skulle reduserer antall Intel/Windows-servere valgt større Intel/Windows-servere. Fire av ti har valgt Intel-servere med Unix/Linux eller RISC-baserte Unix/Linux-systemer.

Mange ser ut til å bruke tynne, rackmonterte Intel/Windows-servere når de skal effektivisere driften. Men særlig Datacenter-versjonen av Windows 2000 åpner for større Intel/Windows-servere. Unisys selger også en mulighet til å kjøre flere logiske servere på en stor multiprosessor-server.

Men Gartner advarer om sjansene for å feile: I løpet av 2005, vil ett av tre konsolideringsprosjekter ha bommet på sine besparingsestimater med mer enn 50 prosent, spår analyseselskapet.

Gartner spår også at ett av tre prosjekter vil bli alvorlig forsinket på grunn av dårlig planlegging og ansett av ledelsen som mislykket.

Til toppen