Telenors juvel kan ryke

Jobber på spreng for å ikke miste Vimpelcom-aksjene.

Telenors juvel kan ryke
Bilde:

Telenor er forberedt på at konsernets aksjer i VimpelCom kan bli solgt «hvilken dag som helst». Samtidig arbeider Telenors russiske advokater på spreng med å finne juridiske muligheter for å hindre tvangssalget.

- Vimpelcom-aksjene er en øyesten i vår portefølje. Derfor ønsker vi dem ikke solgt uansett pris, men vi opplever nå et kappløp med tiden før den opprinnelige erstatningssaken blir gjenopptatt den 30. september, sier pressetalsmann Dag Melgaard til NTB.

    Les også:

Han sier de skriftlige avslagene på ankesakene er ventet en av de nærmeste dagene. Både selskapets hovedkontor og våre advokater i Russland vil studere premissene før vi trolig anker til det neste rettsnivået i Russland, sier Melgaard, som bekrefter at aksjene likevel kan bli solgt «hvilken dag som helst».

To saker - samme sak

De to ankesakene som Telenor ikke har nådd fram med i sommer gjelder begge den beslutningen namsmannen i Moskva har truffet om at Telenors aksjer skal tvangsselges. Oppgjøret for salget skal gå med til å betale en erstatning på 1,73 milliarder dollar som Telenor er dømt til å betale en minieier i VimpelCom.

Denne erstatningen bygger på en domstolsavgjørelse om at Telenor har benyttet sin innflytelse i VimpelCom til å hindre selskapet i å gjøre et oppkjøp i Ukraina, og dermed har påført de andre aksjonærene et tap.

Telenor bestrider påstanden som bortimot absurd og har fått medhold i at saken skal behandles på nytt den 30. september. I mellomtiden skulle Telenor etter innholdet i dommen stille en garanti for erstatningsbeløpet. Det avslo det norske selskapet, og dermed grep namsmannen inn med et krav om tvangssalg av aksjer.

- Den ene saken vi tapte gjaldt et søksmål Telenor har reist ved en forretningsdomstol om prosedyrefeil. Her kom avgjørelsen den 28. juli. Den andre saken gjaldt et krav om at namsmannens beslutning måtte få oppsettende virkning fram til 30 september. Her kom ankeavslaget torsdag i denne uken, sier Melgaard.

Selges til børskurs

- Selv om vi er forberedt på at aksjene kan bli solgt, har det hele tiden vært vår strategi å hindre salget fremfor å sikre at prisen blir den riktige, sier Melgaard.

Han sier årsaken er at Telenor betrakter VimpelCom som et viktig selskap med store muligheter. Nylig fikk VimpelCom en lisens i Vietnam som Telenor også ønsket seg.

- Gjennom vår eierandel på en tredel får vi likevel glede av markedet i Vietnam gjennom VimpelCom, sier Melgaard som ikke utelukker lignende situasjoner andre steder.

VimpelCom er notert på børsen både i Moskva og New York. Ved et tvangssalg må trolig børskurs bli lagt til grunn. I så fall har Telenors aksjer en verdi langt høyere enn erstatningsbeløpet.

- Men vi ønsker å beholde aksjene, og vårt mål er å klare det ved hjelp av alle de juridiske muligheter som måtte være tilgjengelige, sier Melgaard. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: