Telenors kontroll over lokalnettet avgjøres snart

Prisen du må betale til Telenor uansett hvilket teleselskap du bruker, kan stå foran store kutt på grunn av en viktig prinsippsak.

21. november omtalte digi.no en gammel, men viktig prinsippsak som kan føre til store maktendringer og priskutt i tele-Norge. Saken handler om Telenors kontroll over og prising på bruk av det lokale telenettet - ledningene som går mellom hus/bedrifter og nærmeste telesentral. Her har Telenor nesten et monopol og sender deg en regning - uansett hvilken annen teleleverandør du bruker for å ringe.

Les også:

Dette har Tele2 klaget på og nå går det mot en endelig avgjørelse. Tele2 ønsker å leie de lokale linjene (kjøpe abonnement fra Telenor på fagspråket) slik at du bare får én teleregning. Dette kan i seg selv bety en viss besparelse for kundene for det er billigere å administrere én kunde én gang og sende ut én regning enn å gjøre alt sammen minst to ganger.


Men saken har også en annen viktig side. I sin avgjørelse i saken sier Post- og teletilsynet at at de har myndighet til å pålegge Telenor å selge tilgang til lokalnettet og - det viktigste - regulere prisen. For i dag bestemmer Telenor abonnementsprisene selv, men tilsynet vil innføre kostnadsbaserte priser. Om og hvor mye dette vil kunne redusere prisene, er ukjent.

Her ligger faren for Telenor og de eventuelt gode nyhetene for alle landets sluttkunder. Telenors omsetning fra lokalnettet/abonnement var i fjor på 3,5 milliarder kroner, hevder Tele2-sjef Markus Täkte overfor digi.no.

- Denne saken angriper selve kjernen i Telenors gjenværende monopol. Har tilsynet lov til å pålegge Telenor å selge abonnement, betyr dette også at PT kan regulere prisen. Vi mener at prisene på bruk av Telenors lokalnett vil reduseres dramatisk dersom det blir innført kostnadsbaserte priser, sier Täkte til digi.no.

Telenor skal dessuten ha en kostbar åpningsbillett. I avtaleverket for videresalg av abonnementsalg som ligger på nettet, står det følgende: "Tilbyderen må ved førstegangs inngåelse av avtalen innbetale til Telenor kr. 2 500 000,-. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter signering av avtalen".

Telenor tapte også i Statens Teleforvaltningsråd og saken har gått videre til Samferdselsdepartementet for en tredje - og absolutt siste - runde. Slike ankerunder tar ofte lang tid, men til tross for stort arbeidspress med den nye EU-teleloven, lover telesjef i departementet, Eva Hildrum, en ganske rask behandling.

- Vi vil komme med en avgjørelse rundt midten av februar, forteller hun til digi.no.

Til toppen