Telenors lokalsoner eser ut

Heretter blir Telenors lokaltakstsoner beregnet ut fra fylkene og ikke kommunene, og gjelder samtaler til alle nabofylkene. Prisen for å ringe på dagtid går ned fra 25 til 22 øre.

Heretter blir Telenors lokaltakstsoner beregnet ut fra fylkene og ikke kommunene, og gjelder samtaler til alle nabofylkene. Prisen for å ringe på dagtid går ned fra 25 til 22 øre.

De nye lokaltakstsonene er betydelig større enn tidligere, da områdene bare omfattet kommunen og nabokommunene, med visse unntak. Blant unntakene er at Nord-Norge har vært et lokaltakstområde, og at det har vært mulig å ringe til fylkessenteret med lokaltakst.

Telenor beholder prinsippet, men øker lokaltakstsonen til å gjelde fylkesvis i stedet for kommunevis. Dette slår for eksempel heldig ut for telefonbrukere i Oppland, for siden fylket ligger midt i Sør-Norge kan man stort sett ringe med lokaltakst i hele området.

Nye lokaltakstsoner fra 25. mars 1999:

Ringer fra Ny lokaltakstsone
Oslo Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Buskerud
Akershus Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Buskerud
Østfold Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark
Vestfold Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark
Aust-Agder Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Telemark
Vest-Agder Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland
Telemark Telemark, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Vestfold, Østfold
Buskerud Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Hordaland og Sogn & Fjordane
Rogaland Rogaland, Hordaland, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder
Hordaland Hordaland, Sogn & Fjordane, Buskerud, Rogaland, Telemark
Hedmark Hedmark, Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus og Oslo
Oppland Oppland, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Buskerud, Hedmark, Oslo og Akershus.
Sogn & Fj. Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal, Oppland, Hordaland og Buskerud
Møre & R. Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag, Sogn & Fjordane og Oppland
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre & Romsdal, Oppland og Hedmark
Nord-Trøndlag Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nordland
Nordland Nordland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark
Troms Troms, Nordland og Finnmark
Finnmark Finnmark, Troms og Nordland

Kilde: Telenor

Til toppen