Telenors mange Internett-domener

Lurer du på hvordan Telenor tenker om nye Internett-tjenester? Det har digi.no også gjort. Vi har foretatt noen enkle søk på Internett og kommet fram til denne listen over noen av Telenors ideer.

Norges største IT-selskap jobber kontinuerlig for å beskytte egne varemerker, men sikrer seg også nye navn for fremtidige produkter og tjenester.

Høstens planlagte delprivatisering av Telenor er et godt eksempel på at selskapet allerede nå registrerer domener som skal brukes for å tilby prospekt og aksjer via Internett.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard bekrefter overfor digi.no at Telenor har foretatt registrering av flere domener som kan tenkes å bruke til delprivatiseringen av Telenor.

Blant de er "telenoraksjer.com" og "telenoraksjen.com", men selskapet har ikke brydd seg med å registrere de norske utgavene av navnene. I hvert fall ikke ennå.

- Tanken er å lage en egen nettside med spesialopplysninger og muligheter for å tegne aksjer direkte. Vi har vært tidlig ute for å sikre oss alle muligheter, sier Melgaard.

- Uansett hvilken ordning det blir har vi vært tidlig ute for å sikre oss alle muligheter og registrert flere navn.

For i tillegg til å beskytte Telenor-navnet (seg egen relatert sak) har flere telenorselskap jobbet fram en svært bevisst holdning til det å registrere domener knyttet til mulige tjenester.

- Jeg registrerte selv "friidrett.com" i forbindelse med sponsoravtalen vi har med Norges Fri-idrettsforbund, sier han.

Informasjonssjef i Telenor Bedrift, Pål Kvalheim, vet ikke hvorfor selskapet har registrert "staten.org" eller både "com", "net" og "org"-versjonene av "telenorshop".

- Det kan være prosjekt som er satt i gang for eksempel i tilknytning til en salgskanal under "telenor.no"-domenet.

- Vi jobber ikke direkte mot det å beskytte varemerker, men gjør det i enkelte tilfeller. "telaris", som skulle bli det nye navnet på Telenor/Telia er et eksempel på det.

Mange av domenene som Telenorselskaper har registrert fungerer ikke, noe som kan tyde på at selskapet enten legger ned mange prosjekter, eller at det er flere ideer som er nær ved å lanseres. Spesielt kan det være aktuelt når både "com", "net" og "org"-domene er opptatt av samme selskap, slik det for eksempel er med "betalingstelefoner". Heller ikke her er "no"-domenet registrert.

Blant domener som vi vet kommer er Telenor Ventures "globalventurealliance", knyttet til venturefondet Global Venture Alliance, som digi.no skrev om 21. juni (se relatert sak). Også her er "net" og "org" domenene okkupert, og også her er "no"-domenet funnet overflødig.

Andre Telenor-domener som for eksempel Telenor Link sitt "smsinfo.net" setter deg over til tjenesten Zalo (zalo.telenor.no/stromavleser/stromservlet.htm)

Eller "pgolfa.com", registrert før jul i fjor av Telenor Betalingstelefoner som domenet til bedriftsgofklubben "PayPhones Golfers Association", som en eksklusiv klubb for folk med forbindelse til betalingstelefoner.

Informasjonssjef i Telenor Bredbåndtjenester, Hege Finberg Selvik, som nå også inkluderer Telenor Satellite Services, sier at årsaken til at selskapet har regisrtert flere navn knyttet til jordstasjonen på Eik er for å kunne lansere flere kanaler inn til Eik. Blant navnene i porteføljen er "eikmaritime.com", "eikglobal.com", "eikmail.com" foruten det enkle "eik.com".

Telenors adresser:
TELENORCOMUNICACIONES.COM

TELENORASIA.COM

AHA-AHA.COM

EDB4TELASA.COM

EDB4TEL.COM

TELENOR-AKSJER.COM

TELENORAKSJEN.COM

TELE-AKSJER.COM

TELENOR.COM

TELENORAKSJER.COM

TELENOR.ORG

TELENOR-INC.COM

TELENORINC.COM

TELE-NOR.COM

8-SPACE.COM

05555.COM

NORDICOM.NET

DIGISERT.NET

VIPROM.COM

DIGISERT.COM

STATEN.ORG

ITTE.NET

TELENORSHOP.COM

TELENORSHOP.NET

TELENORWEB.COM

SELECTSHOP.COM

PGOLFA.COM

CONAX.ORG

CONAX.COM

FIBRESYSTEMS.NET

FIBERSYSTEM.NET

RESQCOM.COM

ISOGUIDEN.COM

STORTELE.COM

APOTRAM.COM

GEOMATIKK.COM

ONLINE.NO

TELENORISV.COM

TELENORUSA.COM

XTRAMED.COM

OILCAMP.COM

AKADEMIKA.COM

FRIIDRETT.COM

SMSINFO.NET

EIGENEDOMAIN.COM

INTELLIGENTE.NET

BETALINGSTELEFONER.ORG

BETALINGSTELEFONER.NET

BETALINGSTELEFONER.COM

GLOBALVENTUREALLIANCE.ORG

TELENORVENTURE.NET

TELENORVENTURE.COM

TELE-POST.NET

GLOBALVENTUREALLIANCE.NET

TELE-POST.COM

RESQCOM.COM

APOTRAM.COM

BRAVIDA-AES.COM

BRAVIDA.NET

BRAVIDAKRS.COM

BRAVIDAARE.COM

SMSINFO.NET

OILCAMP.COM

EIK.COM

TELENOR-SATELLITE.COM

EIKMARITIME.COM

1-WEST.NET

EIKGLOBAL.COM

EIK.NET

1-WEST.COM

EIKMAIL.COM

NORSATSEALINK.COM

GLOBAL-AREA-NETWORK.COM

GLOBALAREANETWORK.COM

ECNOR.NET

ECNOR.ORG

ECNOR.COM

Kilde: Internett

Til toppen