Telenors pakkeløsning som skapt for pakketurister

Samarbeidet mellom Telenor og Otrum skal gi selskapene slagkraft mot hotellkjeder også utenfor Norge. Blant annet ser Telenor og Erik Nord for seg levering av interaktivt TV-innhold til nordiske sydenturister.

Erik Nord i Telenor Broadband Services AS mener et samarbeid vil gi gode muligheter for begge parter.

Telenor har i dag lagt sine hotell-TV aktiviteter inn i Otrum Electronics ASA. Dette foregår ved at Telenor Vision overfører sin virksomhet innen dette området til Otrum Electronics.

Både Otrum og Telenor Vision er leverandører av TV-tjenester til hotellrom. Otrum leverer interaktive TV-systemer til ca 300.000 hotellrom i Europa, mens Telenor leverer TV-programmer og interaktive TV-tjenester til ca 134.000 hotellrom i Norden.

Etter overtakelsen vil Otrum kunne tilby en komplett pakke TV- tjenester til hotellrom. En av hovedmålsettingene for partene er at Otrum skal kunne bli en ledende aktør i det europeiske markedet for hotell-TV tjenester.

- Selskapene har i dag lite overlappende aktiviteter og vi ser at vi vil kunne utfylle hverandres virksomheter godt, sier Erik Nord til digitoday.no, vi har sett på dette markedet lenge og ser på dette som en god løsning.

Omsetningen for den virksomheten som Telenor legger inn i selskapet lå i 1999 på rundt 67 millioner kroner. For i år regner selskapet med at virksomhetsområdet vil omsette for rundt 100 millioner kroner.

- I fremtiden vil Otrum fremstå som en totalleverandør av Interaktive TV-tjenester til hotellene, fortsetter Nord, for Telenor ligger det her et potensial i å fortsatt være en inneholdsleverandør gjennom Otrum.

I tillegg til å distribuere programmer som Canal Digital, CNN, Eurosport og MTV i det nordiske markedet sitter Telenor på rettigheter til distribusjon av det de karakteriserer som Nordic Public Channels i Europa.

Telenor har også en satsing på distribusjon av TV-programmer til expatriates fra blant annet Pakistan og Russland. ColourSat tilbyr kanaler på det europeiske markedet for mennesker som ikke bor i sitt hjemland slik som Prime TV, NRK International, DR1, TV Finland og ORT International.

- Vi har en portefølje med produkter som passer godt inn sammen med Otrum og ser blant annet for oss et attraktivt marked i Syden for levering til hoteller med mange nordiske gjester, sier Nord til slutt til digitoday.no.

Til toppen