Telenors sibirske ankesak utsatt enda en gang

Jon Fredrik Baksaas kom med klare trusler mot Vimpelcom i en russisk avis.

Telenors sibirske ankesak utsatt enda en gang

Jon Fredrik Baksaas kom med klare trusler mot Vimpelcom i en russisk avis.

Telenors ankesak mot en dom som tvinger dem til å betale investeringsselskapet Farimex en erstatning på 1,7 milliarder dollar, skulle vært ført i dag for en domstol i Tjumen i det vestlige Sibir, 200 mil øst for Moskva.

I stedet innvilget dommeren Farimex nok en utsettelse, melder NTB og NRK.no. Farimex, som er registrert på de britiske Jomfruøyene og eier 0,002 av stridens kjerne, den russiske mobiloperatøren Vimpelcom, ba om seks måneders utsettelse. Dommerens kjennelse lyder på fire måneders utsettelse.

Farimex’ motiv for å søke utsettelse er at Telenor har saksøkt dem i New York, med krav om at Farimex’ rettigheter i Russland oppheves.

Telenor mener Farimex handler på vegne av Alfa-gruppen, den andre store aksjonæren i Vimpelcom. Vimpelcoms motiv kan være å vinne tid for bedre å kunne presse Telenor til å gå med på at Vimpelcom utvider sin virksomhet til land der Telenor er godt etablert i dag, og ikke ønsker større konkurranse.

Telenor hadde håpet på en rask avgjørelse i Tjumen, selv om den var ventet å gå mot dem: Alfa-gruppen har ennå til gode å tape et søksmål i Sibir. Poenget for Telenor er å få saken ut av Sibir og opp for russisk høyesterett i Moskva så fort som mulig, der Alfa-gruppen har mindre innflytelse over dommerne.

Den engelskspråklige russiske nyhetstjenesten Moscow Times publiserte i natt et intervju med Telenors toppsjef Jon Fredrik Baksaas. Baksaas gjentar at søksmålet fra Farimex er grunnløs. Han truer med mottiltak mot Vimpelcom dersom Telenor ikke får medhold, eller dersom tvangssalget av Telenors 29,9 prosent eierandel i Viimpelcom fullbyrdes.

Baksaas sier at Telenor kunne ellers være beredt til å bidra til Vimpelcoms satsing på 3G mobil og på moderne tjenester knyttet til blant annet video og banktjenester. Andre Vimpelcom-prosjekter som kan lide dersom Telenor taper, er satsingene i Vietnam og Kampuchea, antyder Baksaas i intervjuet.

    Les også:

Til toppen