Telenors solosatsing på dansk UMTS kan bli langvarig

Amerikanske Bell South hadde et langt mer pessimistisk syn på utviklingen i det europeiske UMTS-markedet enn Telenor. Slik forklarerkonsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, hvorfor Telenor måtte delta i den danske UMTS-auksjonen alene.

Det vakte en del oppsikt tidligere i uken da Telenor valgte å delta i den danske UMTS-auksjonen alene, utenfor Sonofon der Telenor eier 53,5 prosent, mens Bell South eier resten.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, sier til digi.no at selskapene ikke ble enige om forutsetningene for den danske UMTS-søknaden.

- Vi har et positivt syn på dette, mens Bell South artikulerte et mer pessimistisk syn. Slik argumentasjonen gikk, så det amerikanske selskapet på UMTS innenfor en viss tidshorisont som mer av en belastning enn en mulighet. Vi hadde ikke annet valg enn å gå selv, sier han.

Hermansen varsler at Telenors danske UMTS-satsing kan forbli selvstendig i forhold til den danske partneren Sonofon over en lengre periode.

- Jeg ser det som sikkert at Telenor og Sonofon vil komme til å samarbeide før en ser hva som så skjer. Erfaringsmessig kommer det til å skje mye på UMTS, selv om det neppe skjer noe med stor kraft i markedet de neste par årene.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre, forhandlet med Bell South om danske-satsingen. Hun sier at det hele egentlig bunner i at amerikansk tankegang går på tvers av den eurpoeisk-asiatiske måten å tenke på.

- Amerikanerne vurderer dette på en helt annen måte enn oss, sier hun.

Til toppen