Telenors stenging er en overreaksjon, mener Økokrim

- Vi mener pornodommen mot Tele2 er riktig. Men Telenors valg om å stenge alle sine diskusjongrupper som inneholder bilder, er en kraftig overreaksjon, sier Inger Marie Sunde i Økokrim til digi.no.

Oslo tingrett idømte i dag Tele2 en bot på en halv million kroner fordi selskapet distribuerte ulovlig porno gjennom sin news-server. Dommen ble mottatt med vantro i Tele2, og Telenor reagerte sporenstreks ved å stenge alle sine news-grupper som inneholder bilder.

Les også:

Hos Økokrim står imidlertid jubelen i taket etter dommen.


- Vi er veldig fornøyde med dommen. Det som er viktig er at kjennelsen slår fast at internettleverandørene ikke bare kan lene seg tilbake og si at man ikke kan fjerne ulovlig innhold på sine servere uten at de først får tips om at de har slikt materiale liggende på sine maskiner, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i til digi.no.

- Det er ikke slik at vi har forlangt at ISP-ene må ha kontroll på enkeltmeldinger - det skjønner vi også er en svært så omfattende oppgave. Vi har forlangt at operatørene kontrollerer innholdet på gruppenivå. Det handler med andre ord om ikke å tillate grupper som "alt.binary.erotica.animals", "alt.binary.erotica.lolita.teens" eller liknende grupper som navnet indikerer inneholde straffbart materiale. Vi snakker om at operatørene gjør det vi med rimelighet kan forlange, sier Sunde.

- Det er åpenbart at dere og Tele2 vurderer dommen svært ulikt. Tele2 mener kjennelsen vil kunne få store konsekvenser for alle ISP-er og kanskje alle som distribuerer innhold på en eller annen måte - eksempelvis at Posten kan stilles til ansvar for innhold i brev som de distribuerer. Er ikke det en bra sammenlikning?

- Det er riktig at det er en distribusjonsdom, men den sammenlikningen du nevner er ikke holdbar. Men den kan være relevant der et distribusjonsselskap med åpne øyne videreformidler for eksempel barnepornografiske kataloger. Vi snakker om tilfeller der innholdet er synlig, hvilket det jo er i denne saken med Tele2.

- Telenor sier at de som følge av dommen umiddelbart stenger ned alle news-gripper som inneholder bilder...

- Det må de gjerne gjøre.

- Men er det gledelig, slik Økokrim ser det, eller er det en overreaksjon?

- Det er en klar overreaksjon. Jeg synes man burde sjekke litt av dommen før man går til slike skritt. Dommen slår fast at man skal slå ned på innhold som ligger i diskusjonsgrupper der navnet klart kommuniserer at det formidles ulovlig materiale. Et annet poeng som kom frem under saken er jo at tjenestetilbyderne selv egentlig ikke er spesielt interesserte i tilby binære diskusjonsgrupper, om ikke annet fordi det spiser voldsomt med lagringskapasitet..

Sunde roser dommeren for å ha gitt en korrekt og grundig begrunnelse for sin kjennelse, og mener den er et spark bak til en bransje (internettbransjen, red.anm) som hittil har vært mer preget av store ord og lite handling.

- Det holder ikke med store ord og etterpåklokskap. Distribusjon av ulovlig pornografi er en uting som ISP-ene både kan og bør kunne unngå å drive på med, sier førstestatsadvokaten.

Hun har ingen kommentar til at Tele2 allerede har uttalt at dommen vil bli anket, annet enn at "det får vi ta til etteretning når det skjer".

Sunde understreker til slutt et annet poeng som hun synes er viktig med dagens kjennelse.

- Politiet generelt og Økokrim spesielt har jobbet mye med slike saker i mange år. Allerede to år før gjerningsperioden i denne dommen begynte vi å se nøye på distribusjon av ulovlig innhold over Internett, hovedsakelig barnepornografi, så dette har vi hatt fokus på veldig lenge (siden 1996, red.anm.). Dette er imidlertid et arbeid som stjeler store ressurser, og frem til nå har situasjonen vært den at politiet har måttet varsle tjenestetilbyderne om hva de måtte fjerne. Med dommen i dag - hvis den blir stående - vil operatørene måtte ha bedre kontroll med innholdet de distribuerer og slette mer på eget initiativ. Det vil frigjøre ressurser hos oss til å granske de som distribuerer ulovlig innhold i mer skjulte kanaler. Dette er en bra dom for alle parter, mener Sunde.

Les mer om: