Telenors store satsingsområde

Markedet er foreløpig lite i dette som er Europas største nasjon med 150 millioner mennesker og enorme geografiske areal. Telenor er en av de største internasjonale aktørene innenfor mobiltelefoni.

Markedet er foreløpig lite i dette som er Europas største nasjon med 150 millioner mennesker og enorme geografiske areal. Telenor er en av de største internasjonale aktørene innenfor mobiltelefoni.

Telenor kjøpte en fjerdedel av aksjene i det russiske mobilselskapet VimpelCom før jul 1998, og har siden bidratt med økonomisk ryggrad og markedskompetanse for selskapet som lenge var og dels ennå er mobilutfordrer i Moskva-regionen. Sammen med St. Petersburg er Moskva de økonomiske tyngdepuktene i landet.

Telenor er sammen med Telia og finske Sonera også involvert på eiersiden i mobilselskapet North-West GSM med hovedsete i St. Petersburg.

I Moskva konkurrerer VimpelCom på GSM mot MTS, som blant annet har Deutsche Telekom på aksjonærlisten.

I Russland er mobiltelefoni svært dyrt i forhold til normale inntekter, men innføring av kontantkort like før jul 1999 av VimpelCom har ført til utvikling og vekst i markedet blant de som har litt bedre råd enn den gjennomsnittlige russer. Det har også økt VimpelComs andel av totalmarkedet i regionen. Men selskapet har også mobillisenser for andre større deler av landet, og ved full utbygging dekkes 100 millioner av landets innbyggere med GSM-mobiltelefoni. Telenor vurderer nå om selskapet skal kjøpe seg ytterligere opp i selskapet for å tilføre kapital til utbygging av GSM utenfor Moskva.

Markedet er svært fragmentert med flere små selskap som dekker mindre distrikt og regioner. Foruten VimpelCom og North-West GSM, er Telenor inne på eiersiden i Extel (Kaliningrad) og StavTeleSot (Stavropol).

Russland Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Vimpelcom 06.95 350.000* 184 % -
MTS 06.93 390.000 200 % -
North West GSM 12.94 132.000 47 % -
FORA Telecom 06.90 118.843** - -
MCC 03.91 -*** - -
Extel 04.98
StavTeleSot 12.97

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere. Det er vanskelig å sette eksakte markedsandeler på grunn av usikkert tallmateriale. Flere selskap som har mottatt GSM-lisenser er ikke med på denne listen. Kilde for tall knyttet til VimpelCom er Telenor.

*=D-AMPS-kunder utgjør 220.000.

**=inkl. analog mobiltelefoni

***=tilbyr bare analog telefoni

Til toppen