Telenorverdi opp 20 mrd.

Mens markedsverdien på Telenors egenkapital ble antatt å ligge mellom 25 og 30 mrd. kroner for et år siden, er verdien i dag beregnet å ligge i underkant av 50 mrd. kroner. Generell oppgang i bransjen, samt redusert risiko for Telenors utenlandssatsinger er blant årsakene til den sterke verdiveksten.

Mens markedsverdien på Telenors egenkapital ble antatt å ligge mellom 25 og 30 mrd. kroner for et år siden, er verdien i dag beregnet å ligge i underkant av 50 mrd. kroner. Generell oppgang i bransjen, samt redusert risiko for Telenors utenlandssatsinger er blant årsakene til den sterke verdiveksten.

Det er Elcon Securities og Dresdner Kleinwort Benson som har utført verdivurderingene for Samferdselsdepartementet. De to rapportene peker begge på flere forhold som gjør Telenor mye mere verdt i år enn for bare et år siden. Foruten telekombransjens generelle vekst, og enkelte Telenors-selskapets evne til å levere resultater raskere enn forventet og 2 nye milliarder fra eierne til ny egenkapital, er det utenlandssatsingene som er blant de viktigste årsakene til at "nu går alt så meget bedre".

Telenor International har en beregnet markedsverdi på 10 mrd. kroner, 20% av hele Telenor-konsernet - 25% om en tar utgangspunkt i at Elcons Telenor-verdi ligger mellom 40 og 50 mrd. kroner.

I rapportene heter det at Telenor må forvente at bidraget fra Telenor Nett, som i dag utgjør det meste av telenors overskudd, må erstattes med overskudd fra annen virksomhet i konsernet. Det forventes at dette kan erstattes fra Telenor Plus, Mobil og Nextel, foruten den internasjonale satsingen der mobiltelefoni-prosjekt og satellitt-distribusjon er hjørneteinene.

Til toppen