Teleoperatørene kupper WAP-forsider

I webens spede barndom var det flere som forsøkte å låse en bestemt startside slik at brukerne ikke kunne skifte til en annen. Nå er det samme i ferd med å skje på det mobile Internett.

I webens spede barndom var det flere som forsøkte å låse en bestemt startside slik at brukerne ikke kunne skifte til en annen. Nå er det samme i ferd med å skje på det mobile Internett.

I motsetning til operatørene på Internett, som til tross noe knuffing i startfasen stort sett er godt vant når det gjelder valg- og konkurransefrihet på nettet, har de store teleoperatørene historisk sett hatt monopol på sine tjenester.

Det er for eksempel slett ikke lenge siden det ble åpnet for konkurranse på mobilmarkedet.

Så når ekspertene hevder at mobil-tilgang på Internett blir vanligere enn surfing på PC innen tre år, er det grunn til å se nærmere på hvordan telegigantene takler utfordringen. Vil et mobilt Internett gå på bekostning av fri konkurranse og brukernes valgmuligheter?

Både i Frankrike og i England har konkurrerende WAP-portaler klaget på at de store teleoperatørene har låst startsiden sin på WAP-telefoner. France Telecom og britiske BT solgte begge mobiltelefoner der brukerne ikke kunne endre på startsiden.

Franske Wappup, som tilbyr en egen startside for wap-telefoner, stevnet France Telecom for retten i mai i år, i det de hevdet at teleoperatøren fratok brukerne friheten til å velge selv.

Er France Telecom det franske Microsoft, spurte Wappup.

Selskapet mente at teleoperatørens monopol på WAP-portaler praktisk talt ga det kontroll over hvilke nettsteder kundene brukte. I teorien kan man surfe dit man vil, sto det i en pressemelding, men i praksis er dette en såpass komplisert og tidkrevende affære at flesteparten, om ikke alle som forsøker, vil gi opp.

Wappup fikk medhold i retten, som beordret France Telecom til å "låse opp" portalen for kunder som ønsket det.

Telecom uttrykte tilfredshet med vedtaket, som tillater teleoperatøren å forhåndsinnstille sin egen startside i mobiltelefoner, så lenge startsiden endres dersom en kunde ber om det.

Det er i "ber om det" at nøkkelen ligger. Franske Telecom kan lene seg godt tilbake og tjene på den vanlige brukers "latskap" - på samme måte som Microsoft tjener på at de færreste kjøper bedre programmer fra konkurrenter hvis de får med et liknende Microsoft-program med Windows.

BT-saken i England er nesten identisk. Konkurrenten Fonedata klaget BT Cellnet inn for myndighetene for å låse wap-telefonene sine. Det mindre portal-selskapet hevdet at valget av portal er kritisk ettersom det er brukerens første "stopp" på Internett, og fordi portalenes inntjening er avhengig av annonsekroner.

BT gikk med på å gi kundene en firesifret kode om de ønsker å endre startsiden, men BT-portalen er med 900 000 abonnenter fremdeles den mest brukte i Storbritannia.

Til toppen