Teleoperatører får ikke selge personopplysninger

Datatilsynet krever at Telenor og NetCom må innhente samtykke fra sine mobilabonnenter før de utleverer informasjon.

Datatilsynet krever at Telenor og NetCom må innhente samtykke fra sine mobilabonnenter før de utleverer informasjon.

Det er i dag mulig for teleoperatørene med stor nøyaktighet å gi informasjon om hvor mobilbrukeren befinner seg til enhver tid. Teleoperatørene ønsker å kunne tilby slik informasjonen til også andre kommersielle aktører.

Datatilsynet har sett en betydelig økt interesse for bruk av lokaliseringsdata i kommersielt øyemed. Det er lansert flere tjenester for sporing og gjenfinning av kjøretøyer, gjenstander og mennesker.

Men Datatilsynet setter ned foten. Tilsynet har nå sendt vedtak til Telenor og NetCom om at disse må innhente et uttrykkelig og informert samtykke fra sine abonnenter før selskapene kan utlevere denne type informasjon til andre kommersielle aktører.

Teleoperatørene har fått en frist til 1. juni å gjennomføre vedtaket, som å innhente samtykke fra eksisterende kunder.

Vedtaket sikrer at abonnentene får muligheter til å ta stilling til om mobiltelefonen også skal benyttes som en sporingsenhet, og om teleoperatøren skal få utlevere slik informasjon til andre.

Det vil samtidig kreves at de virksomhetene som benytter lokaliseringsdata innhenter samtykke fra abonnenten for det konkrete formålet. Abonnenten skal også til enhver tid kunne trekke tilbake sitt samtykke, enten permanent eller for en kortere periode.

Det er i vedtaket lagt vekt på at tungveiende personverninteresser taler i retning av at enkeltindividet må ha en utvidet kontroll med om teleoperatørenes utlevering av lokaliseringsdata er aktivert eller ikke. Dette er en nødvendig forutsetning for at abonnenten skal kunne ha kontroll med opplysninger om seg selv, og hvor de tar veien.

Datatilsynet mener at det ved å gi abonnenten mulighet til selv aktivt å godkjenne at teleoperatørene skal kunne utlevere lokaliseringsdata til andre kommersielle aktører, reduseres faren for misbruk. Teleoperatørene skal også gi abonnenten mulighet til raskt å stoppe slik utlevering av posisjoneringsdata.

Til toppen