Teleoperatører lunkne til klageorgan

Teleforum og Forbrukerrådet får ikke operatørene med på kravet om klagenemnd for mobile innholdstjenester.

Teleforum og Forbrukerrådet får ikke operatørene med på kravet om klagenemnd for mobile innholdstjenester.

De siste årene har det poppet opp mobile innholdsleverandører som skal gjøre seg fete på mobile tjenester rettet mot forbrukere.

Fortvilte foreldre mottar overfakturerte SMS og MMS-lignende regninger fra tenåringsbarna, som ikke har fått stoppet en chattingtjeneste eller abonnementstjeneste.

Seniorkonsulent Per Johnsen i Forbrukerrådet sa til digi.no i går at de flere ganger har blitt presentert for regninger i størrelsesorden på både 30.000 og 40.000 kroner.

    Les også:

Forbrukerrådet har lenge etterspurt en klagenemnd for innholdstjenester og en ordning med betalingsgrense. Per i dag er det kun Ekomloven paragraf 5,6 som fastslår at sluttbruker skal gis anledning til å fastsette en øvre grense for variable kostnader for den aktuelle fakturering, som gjelder. Pussig nok gjelder forskriften kun for Telenor.

Nå slår Teleforum som opprinnelig var bransjeorganisasjonen for de vanlige teletorgtjenestene for fasttelefon, alarm.

Teleforum har fra 2002 også fått tilbydere av SMS og MMS-tjenester tilknyttet sin organisasjon. Administrerende direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum forteller til digi.no at bransjen i lengre tid har forsøkt å få til en klagenemnd ved å være i dialog med de store teleoperatørene Telenor og NetCom.

Senest i mars i fjor sendte Teleforum brev til NetCom og Telenor med forslag om bransjeregler for salg og markedsføring av mobile innholdstjenester.

Teleforum presiserte i brevet at organet har fått et midlertidig mandat av sine medlemmer til å behandle klager på mobile innholdstjenester i påvente av en formell etablering av en uavhengig nemnd.

Teleforum etterspurte deretter medvirkning fra operatørene. En mulig finansiering av nemnda kunne være en liten prosent eller promille av innholdsleverandørenes inntekter.

- Vi opplevde en noe lunken holdning til vårt forslag som ble sett på som unødvendig byråkrati og ikke ble fulgt opp av operatørene, forteller Østdahl til digi.no.

Operatørene mener å være dekket av de såkalte CPA-avtalene med innholdsleverandørene. Problemet er bare det at det er innholdsleverandørene, som gjerne kan være utenlandske, som er ansvarlig for klagene. Operatørene videresender derfor bare klagene til innholdsleverandørene, og forutsetter at disse har et tilfredsstillende system for klagebehandling.

På den annen side opptrer operatørene som inkassatorer og stenger telefonen dersom regningen ikke blir betalt.

- Vi mener det bør eksistere et sett av felles kjøreregler for bransjen, uavhengig av operatør eller faktureringsmetode som ivaretar hensynet til rettssikkerheten for kundene, påpeker Østdahl til digi.no.

Teletorgmarkedet med sine 28 prefiks nådde en topp på midten av 90-tallet med en omsetning på i overkant av 500 millioner kroner. Siden har omsetningen gått nedover, mye på grunn av direktefakturering til kunden og vridning mot mobile innholdstjeneste som i fjor hadde en omsetning på 800 millioner kroner.

Teleforum har rundt 50 medlemmer som er tilbydere av mobile innholdstjenester.

Til toppen