Telependling sparer 70.000 kroner per ansatt

Digital Equipment Corporation AS sparer årlig 70.000 kroner per ansatt i kontorkostnader ved at de ansatte i økende grad tar i bruk telependling og hjemmekontor, i følge tall adm. dir Tom Scharning presenterte under Nortib-seminaret på Hamar torsdag.

Det multinasjonale dataselskapet Digital kan skilte med omlag 15 års erfaring med omfattende bruk av telependling og hjemmekontor, og konklusjonen til den norske toppsjefen Tom Scharning er krystallklar:

- Vi vokser og tjener mer penger enn før, noe som ikke minst skyldes økt effektivitet og lavere kostnader som direkte følge av en omfattende satsing på hjemmekontorer og telependling.

Digitals satsing på telependling begynte for alvor i 1985 med prosjektet "Office of the future" - fremtidens kontor . Idéen var at ingen av de ansatte skulle ha fast kontorplass, men i stedet velge seg den arbeidsplassen man ville ha når man kom på jobb. DEC satset på en løsning med "kontor på hjul", der den ansattes "kontor" besto i et par mobile skrivebordsseksjoner og terminaler som ble heist ned fra taket.

"Office of the future" ble en stor suksess - for møbelprodusentene, som fikk en enorm mediaomtale - men for Digital var prosjektet fullstendig feilslått, forteller Scharning:

- Det viste seg at de ansatte ikke ville ha det slik. Folk flest ønsker ikke å være nomader på jobben, de ønsker å ha sitt eget sted. Arbeidsmiljøet ble rett og slett for fleksibelt, det ble for få rutiner og de ansatte fikk en manglende identitets- og tilhørighetsfølelse. Et stort minus var dessuten at man knapt visste hvor kollegaene til enhver tid befant seg, og rasjonaliserigsgevinstene lot vente på seg.

- Vår konklusjon ble at mobilitet er bra og nødvendig, men det må ikke presses gjennom på bekostning av det sosiale arbeidsplassmiljøet, sier Scharning.

Prosjektet fra 1985 eksisterer ikke lenger i sin opprinnelige form. I dag har Digital på verdensbasis etablert et intranett og en IT-struktur standardisert på blant annet Microsoft Exchange og Schedule.

- Det viser seg at man må ha en helhetlig infrastruktur i bånn for å få telependling til å fungere. En annen forutsetning er at du har et intranett. Vi har i dag et internt internett med over en million web-sider, som har gjort at vi har kuttet ut svært mye papirbaserte informasjon. Alt av telefonlister, interne rapporter, budsjetter og ulike typer virksomhetskritisk informasjon ligger kun på intranettet, men der ulike tilgangsnivåer er beskyttet gjennom diverse brannmur- og tunnelløsninger, forteller Scharning.

Samtlige av Digitals selgere i Norge og internasjonalt er utstyrt med hvert sitt mobile kontor, bestående av en mobiltelefon med PCMCIA-kommunikasjon og bærbar PC. Mange av disse har bare en eller to faste kontordager i uka, resten av tiden jobber de hjemmefra eller befinner seg ute hos kunder. Det samme gjelder for mange av konsulentene, som i hovedsak jobber ute hos sine kunder.

- Siden i sommer har vi kjørt en ordning der tre konsulenter deler ett kontor med to arbeidsplasser. Vår erfaring er at de ansatte må kunne føle en viss tilhørighet til jobben, altså ha en fast plass og faste rutiner for når de skal være på kontoret slik at vi får gjennomført møter og andre faste rutiner på en tilfredsstillende måte. Samtidig må man ha faste dager for hjemmearbeid om telependling skal fungere, er Scharnings erfaring.

Og resultatet?

Jo, Digital opplever at de ansatte jobber mer enn før, de arbeider flere timer, selskapet har fått reduserte sine årlige kontorkostnader på konsulentsiden med 66 prosent, og de ansatte er blitt mer strukturerte. Fjernarbeid krever større disiplin fra både arbeidsgiver og arbeidstaker, de ansatte planlegger bedre ettersom alle møter f. eks legges til de dagene folk er på kontoret.

- I tillegg har vi faktisk fått en bedre kommunikasjon i bedriften og team-arbeidet fungerer bedre enn noensinne. Vi har fått mer fornøyde medarbeidere. Og aller best for bedriften - de kostnadsreduksjonene vi har fått til, slår direkte ut på bunnlinja, avslutter Scharning.

Til toppen