Telerabatt for OBOS

Telenor har inngått en avtale med OBOS og USBL som gir beboere i boligselskap der de to er forretningsførere rabatt på telefonregningen. Avtalen gjelder 90.000 husstander i Oslo og gir høyere rabatt på telefonbruk enn den nylig inngåtte NBBL-avtalen.

OBOS og USBL mente de kunne oppnå høyere rabatter enn det NBBL klarte for sine medlemmer. Avtalen innebærer en høyere rabatt for de som ringer for mye. Forhandlingsstyrken til boligorganisasjonene ligger i at de ligger i det største pressområdet i Norge, der telekonkurransen forventes å hardne til i løpet av året.

Hvert enkelt borettslag må selv inngå avtale med Telenor om levering av telefon-tjeneste innenfor avtalens betingelser.

Abonnenter som ringer for mellom 4000 og 5000 i løpet av året får 25 prosent rabatt, opp til 6000 kroner gis 30 prosent rabatt, mens regninger over 6000 kroner gir 35 prosent avslag. I tillegg innrømmes alle abonnentene 600 kroner rabatt på samtaleavgiftene uansett hvor mye som ringes.

- Administrerende direktør i OBOS, Martin Mæland, sier til at selv om avtalen gir gode rabatter i dag, må Telenor hele tiden vise at de har de beste prisene.

- Vi fikk denne avtalen i konkurranse med andre tele-operatører, noe vi er svært glade for, sier leder for avdeling for boligorganisasjoner i Telenor Privat, Arne Kvalheim.

Avtalen knyttes ikke opp mot medlemsskap i OBOS eller USBL, men knyttes til de boligselskapene der boligbyggelagene er forvaltere.

Til toppen