Telerådgivere kan håve inn penger

Selskapene som er utpekt som finansielle rådgivere til eierne av Telenor og Telia kan vente seg inntekter i hundremillionersklassen, selv om Samferdselsdepartementet ikke unnlater å nevne at en har klart å prute ned prisen. Honorarer de ulike institusjonene kan dele kan komme opp i over én milliard kroner.

Selskapene som er utpekt som finansielle rådgivere til eierne av Telenor og Telia kan vente seg inntekter i hundremillionersklassen, selv om Samferdselsdepartementet ikke unnlater å nevne at en har klart å prute ned prisen. Honorarer de ulike institusjonene kan dele kan komme opp i over én milliard kroner.

Den norske og svenske stat har nå innledet sluttforhandlinger med det nordiske bankkonsortiet i forbindelse med børsnoteringen av Telenor/Telia neste år.

Bankene som nå kan starte fusjonsfesten er DnB Markets, Carnegie og Enskilda Securities. DnB Markets vil være hovedansvarlig for å tilrettelegge aksjesalg i det norske markedet, og Carnegie og Enskilda Securities vil ha hovedansvaret for tilrettelegging i de svenske, danske og finske markedene.

De hovedansvarlige for å legge til rette for børsintroduksjonen internasjonalt er bestemt tidligere og Warburg Dillon Read og Morgan Stanley Dean Witter, blir såkalte "Global Co-Ordinators".

De øvrige investeringsbankene i det nordiske og internasjonale bankkonsortiet vil bli utpekt i løpet av høsten 1999. Børsintroduksjonen skal etter planen skje i april 2000.

Bankene vil - alt avhengig av verdien på aksjene som selges ut og hvor mye av selskapet som skal selges - kunne dele et honorar som kan bli liggende på fra flere hundre millioner kroner til over en milliard kroner.

Samferdselsdepartementet opplyser i en pressemelding at honoraret til investeringsbankene i alt vil være opptil 1,5 prosent av plassert beløp. Departementet bemerker i sin pressemelding at en har prutet honoraret betydelig ned, for tilsvarende honorar ved tilsvarende børsintroduksjoner i Sonera, Swisscom og France Telecom har gitt honorarer på mellom 2,2 og 2,7 prosent av det plasserte beløpet.

Til toppen