Teleselskap lover USA muligheter for avlytting

Løfter om adgang til at amerikanske myndigheter kan foreta diskret avlytting av Deutsche Telekoms kunder i USA bidrar til å hjelpe selskapet inn på det amerikanske mobilmarkedet.

Løfter om adgang til at amerikanske myndigheter kan foreta diskret avlytting av Deutsche Telekoms kunder i USA bidrar til å hjelpe selskapet inn på det amerikanske mobilmarkedet.

Avtalen som Deutsche Telekom med konsernsjef Ron Sommer i spissen har inngått med amerikanske påtalemyndigheter løser et av flere problem som Deutsche Telekom har støtt på i USA etter at selskapet i fjor sommer avtalte oppkjøp av GSM-selskapene Voicestream Wireless og Powertel.

Hovedproblenet er likevel at det er den tyske staten som er hovedaksjonær i Telekom, og dette i seg selv diskvalifiserer selskapet fra å foreta oppkjøp av teleselskap i USA.

Det som selskapet har gått med på nå sikrer amerikanske påtalemyndigheter anledning til å foreta avlytting av selskapets kunder uten at de blir gjort kjent med dette. I tillegg må selskapet love at tyske myndigheter ikke skal influere på selskapets håndhevelse av denne avtalen senere.

Formelt sett er det bare den amerikanske telekommisjonen FCC og komiteen for utenlandske investeringer i USA som skal uttale seg om oppkjøprt. FCCs nye ledelse som trolig blir utnevnt av den nye amerikanske presidenten George W. Bush like over helgen vil være republikansk og i utgangspunktet pro-fusjoner. Det er usikkert om forsikringer fra den tyske regjering om at en vil selge seg ned over tid i teleselskapet vil holde for FCC, som kan avvise fusjonen så lenge staten eier mer enn 25 prosent av selskapet.

Til toppen