Teletilsynet aksepterer økt startpris - for nå

Post- og teletilsynet vil ikke gripe inn overfor Telenors økning av startprisen til 59 øre.

Post- og teletilsynet vil ikke gripe inn overfor Telenors økning av startprisen til 59 øre.

Informasjonssjef i Post- og teletilsynet, Anne Marie Storli, sier til digitoday.no at tilsynet ikke vil fatte noe vedtak i denne saken.

- Det er ikke grunnlag for å gripe inn mot prisforhøyelsen på bakgrunn av den dokumentasjonen tilsynet sitter med. Vi kan ikke si at prisen ikke er kostnadsorientert, sier Storli.

Hun sier samtidig at tilsynet vil følge saken løpende, på bakgrunn av det tallmaterialet Telenor skaffer til veie.
Tore Aarønæs i Norsk Telecom sier til Computerworld at prisoppgangen til 59 øre gir Telenor en merinntekt på rundt en halv milliard kroner, basert på 18 milliarder samtaleminutter i året og en gjennomsnitlig samtalepris på mellom fire og fem minutter.

Til toppen