Teletilsynet ber Telenor øke prisene

Telenor fikk for en uke siden en anbefaling fra Post- og teletilsynet om å sette opp prisen på telefonabonnement, for å unngå at andre deler av selskapets virksomhet subsidierer telenettet.

Telenor fikk for en uke siden en anbefaling fra Post- og teletilsynet om å sette opp prisen på telefonabonnement, for å unngå at andre deler av selskapets virksomhet subsidierer telenettet.

I brevet fra Post- og teletilsynet, signert tilsynets administrerende direktør Roald Ekholdt, går det klart fram at tilsynet forutsetter at Telenor arbeider videre med å rebalansere prisene, som vil at det innenfor den enkelte tjeneste skal være samsvar mellom inntekter og utgifter. Post- og teletilsynet ønsker ikke at enkelte deler av Telenors virksomhet skal subsidiere andre deler.

Tilsynet skriver at underskuddet på aksessnettet innebærer for små incentiver for Telenors konkurrenter til å investere i konkurrerende infrastruktur for å skape alternative aksessveier til telekundene. Underskuddet på aksessnettet er etter tilsynets mening medvirkende til å hindre konkurranse på aksessbiten av telenettet.

Seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Randi Punsvik, sier til digi.no at tilsynet mener Telenor må justere prisene slik at prisene blir mer i samsvar med kostnadene ved å drive tjenesten.

Dette betyr blant annet at Telenor må øke prisen på sin abonnementsavgift, så lenge Telenors aksessnett drives med tap, som i dag. Brevet fra Post- og teletilsynet gjelder kommentarer tilsynet har knyttet til Telenors produktregnskap (1997). At Telenor nå på nytt setter opp prisen betyr at selskapet tar tilsynets brev til etteretning.

På samme måte ber tilsynet selskapet om å sette ned samtaleprisene, i de tilfellene der selskapet har for store overskudd.

Post- og teletilsynet går så langt som å si at Telenor har et problem i forbindelse med den manglende rebalanseringen innenfor taletelefoni, selv etter at prisene på abonnement ble satt opp fra 1. mars i fjor. På samme tidspunkt introduserte Telenor et tilbud for telefonikunder som ringte lite, men som gjerne ville ha en åpen telefonlinje for inngående samtaler. Denne tjenesten har så langt ikke hatt særlig suksess, kanskje også på grunn av manglende markedsføring.

Informasjonsdirektør i Telenor Privat, Elisabeth H. Gjølme, sier til digi.no at Telenor i dag ikke har ytterligere planer om å justere prisene på telefonabonnementet. - Dagens varsel om prisjustering har vært planlagt over lengere tid, sier hun.

Til toppen