Teletilsynet får ansvaret for bedret telesikkerhet

Det er Post- og teletilsynet med direktør Willy Jensen (bildet) i spissen som skal ha myndighetsansvaret for sikkerhet og beredskap innen telesektoren. Det har regjeringen bestemt og sender med en ekstrabevilgning på 3,2 millioner kroner.

- Telekommunikasjon er et område som mange samfunnsfunksjoner er avhengig av. Økt avhengighet og konsekvensene ved svikt understreker viktigheten av å iverksette forebyggende tiltak innenfor telesikkerhet og -beredskap. Robuste telekommunikasjoner vil ha avgjørende betydning for beskyttelse av samfunnet ved at sentrale funksjoner i den normale samfunnsvirksomhet kan opprettholdes, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

I tråd med Samferdselsdepartementets strategi for telesikkerhet og -beredskap i en telesektor med fri konkurranse er derfor Post- og teletilsynet utpekt som organ for å sørge for beredskap og sikkerhet..

Tilsynet vil blant annet få ansvar for å sette krav til telesikkerhet og -beredskap og vurdere investeringer i tiltak for å gjøre telenettene mer robuste. I tillegg skal Post- og teletilsynet også sørge for bevisstgjøring, kompetanseheving og veiledning overfor operatører, brukere og andre aktører når det gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap innen telekommunikasjon.

For å utføre denne jobben får tilsynet en ekstrabevilgning i år på 3,2 millioner kroner hvorav to millioner i år, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Til toppen